Ekspertlister for journalister

Kreft

Maren F. Hansen, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer
DNA, genetikk, human genetikk, arvelig kreft, sekvensering, genom sekvensering
Maren F. Hansen

Sverre Helge Torp, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer
hjernesvulst, anatomi, patologi, rettsmedisin
Sverre Helge Torp

Stein Kaasa, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin
kreftbehandling, smertebehandling, pallativ behandling
Stein Kaasa

Anders Angelsen, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin
prostatakreft (forskning, diagnostikk og behandling)
Anders Angelsen

Tone Frost Bathen, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
MR avbilding, MR spektroskopi, metabolomikk, kreft (brystkreft og prostatakreft), fenotype, prognose, persontilpasset behandling, respons på behandling
Tone Frost Bathen

Siver Andreas Moestue, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
MR avbilding, MR spektroskopi, kreft (brystkreft og prostatakreft), fenotype, prognose, persontilpasset behandling, respons på behandling, nanomedisin, kontrastmidler, PET-skanning
Siver Moestue

Bjørn A.J. Angelsen, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
kreftbehandling, ultralyd og ultralyddiagnose
Bjørn A.J. Angelsen

Kristian Hveem, Institutt for samfunnsmedisin
kreft, hjerte/karsykdommer, mage og fordøyelsessystem, jernavleiring, genetisk folkehelse innen diabetes, biobank
Kristian Hveem

Magne Børset, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin
kreft, beinmargskreft (myelomatose), molekylær onkologi, kreft i blod og lymfesystemet, immunologi, blodbankvirksomhet
Magne Børset

Anna Bofin, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer
brystkreft, studier av sykdom på molekylnivå
Anna Bofin

Haakon Skogseth, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer
kreft, etikk og teori i forskning på humanbiologisk materiale
Haakon Skogseth

Ellen A. Andreassen Jaatun, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin /
Institutt for nevromedisin

medisinsk teknologi, kreft øre-nese-hals, smertebehandling
Ellen A. Andreassen Jaatun

Anders Sundan, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin
kreft, beinmargskreft (myelomatose), cellebiologi
Anders Sundan

Therese Standal, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin
kreft, beinmargskreft (myelomatose), bein, beinceller, stamceller
Therese Standal

Anders Waage, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin
blodsykdommer: leukemi, blodpropp, anemi, benmargstransplantasjon
Anders Waage

Lars Johan Vatten, Institutt for samfunnsmedisin
epidemiologi (om folkehelse): kreftsykdommer, hjerte-/karsykdommer, fødselsvekt, svangerskapsforgiftning (preeklampsi), livsløpsepidemiologi
Lars Johan Vatten

Jostein Halgunset, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer
patologi/tumorbiologi (spesielt prostatakreft), anatomi, biobanking, etikk/juss ved bruk av biologisk materiale i forskning
Jostein Halgunset

Trude Rakel Balstad, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin
antioksidanter i mat, genregulering, avmagring hos pasienter med kreft
Trude Rakel Balstad

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.