Ekspertlister for journalister

Kreft

Maren F. Hansen
DNA, genetikk, human genetikk, arvelig kreft, sekvensering, genom sekvensering

Sverre Helge Torp
hjernesvulst, anatomi, patologi, rettsmedisin

Stein Kaasa
kreftbehandling, smertebehandling, palliativ behandling

Tone Frost Bathen
MR avbildning, MR spektroskopi, metabolomikk, kreft (brystkreft og prostatakreft), fenotype, prognose, persontilpasset behandling, respons på behandling

Siver Moestue
MR avbildning, MR spektroskopi, kreft (brystkreft og prostatakreft), fenotype, prognose, persontilpasset behandling, respons på behandling, nanomedisin, kontrastmidler, PET-skanning

Bjørn A.J. Angelsen
kreftbehandling, ultralyd og ultralyddiagnose

Kristian Hveem
kreft, hjerte/karsykdommer, mage og fordøyelsessystem, jernavleiring, genetisk folkehelse innen diabetes, biobank

Magne Børset
kreft, beinmargskreft (myelomatose), molekylær onkologi, kreft i blod og lymfesystemet, immunologi, blodbankvirksomhet

Magnar Bjørås
arveanleggene, DNA, DNA-skade, mutasjoner, DNA-reparasjon, epigenetikk, genomdynamikk, molekylærbiologi, molekylær kreftbiologi, molekylær nevrobiologi

Anna Bofin
brystkreft, studier av sykdom på molekylnivå

Haakon Skogseth
kreft, etikk og teori i forskning på humanbiologisk materiale

Ellen A. Andreassen Jaatun
medisinsk teknologi, kreft øre-nese-hals, smertebehandling

Anders Sundan
kreft, beinmargskreft (myelomatose), cellebiologi

Therese Standal
kreft, beinmargskreft (myelomatose), bein, beinceller, stamceller

Anders Waage
blodsykdommer: leukemi, blodpropp, anemi, benmargstransplantasjon

Lars Johan Vatten
epidemiologi (om folkehelse): kreftsykdommer, hjerte-/karsykdommer, fødselsvekt, svangerskapsforgiftning (preeklampsi), livsløpsepidemiologi

Jostein Halgunset
patologi/tumorbiologi (spesielt prostatakreft), anatomi, biobanking, etikk/juss ved bruk av biologisk materiale i forskning

Trude Rakel Balstad
antioksidanter i mat, genregulering, avmagring hos pasienter med kreft


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.