Ekspertlister for journalister

Kommunikasjon og samtale

Aksel Tjora, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
organisasjon og teknologi, pasient og helsetjenester, helsesosiologi, telemedisin, kommunikasjon, intervju som forskningsmetode, kafeer, festivaler, sosiale medier
Aksel Tjora

Terje Borgersen, Institutt for kunst- og medievitenskap
fotografier, bilder, tekst-bilde, visuell kunsthistorie, estetisk kommunikasjon
Terje Borgersen

Britt-Marie Drottz Sjøberg, Psykologisk institutt
radioaktiv stråling: oppfatning av og kommunikasjon ved risiko
Britt-Marie Drottz Sjøberg

Ingunn Hagen, Psykologisk institutt
kommunikasjon i organisasjoner, barn og media, kommersialisering av barndommen, mediebruk, publikum, yoga og helse
Ingunn Hagen

Gøril Thomassen, Institutt for språk og litteratur
profesjonell kommunikasjon, helsekommunikasjon, tverrfaglig kommunikasjon, samtale- og møteledelse
Gøril Thomassen

Kaja Borthen, Institutt for språk og litteratur
kommunikasjon, lingvistikk, pragmatikk, semantikk, ords betydning, implisitt mening
Kaja Borthen

Ellen Andenæs, Institutt for språk og litteratur
samtaleforskning, språk, språklæring, språk og minoriteter, språkopplæring i arbeidslivet, norskhet, kjønn og etnisitet, maskulinitet
Ellen Andenæs

Johan Hjulstad, Institutt for språk og litteratur
hørsel, hørselhemming, døve, tegnspråk, tegnspråklig kommunikasjon, fjernundervisning med tegnspråk og videokonferanse
Johan Hjulstad

Marit Olave Riis-Johansen, Institutt for språk og litteratur
politiavhør, samtale
Marit Olave Riis-Johansen

Hanne Rustad, Institutt for språk og litteratur
språklig kommunikasjon, helsekommunikasjon, risikokommunikasjon, latter, høflighet
Hanne Rustad

Halvdan Haugsbakken, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
sosiale medier, skole, utdanning, web 2.0, delingskultur, intern og ekstern kommunikasjon, nye medier, internettkultur, offentlig sektor, sosiale medier i organisasjoner, organisasjoner
Halvdan Haugsbakken

Alf Steinar Sætre, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
innovasjon, nyskaping, forretningsmodeller, strategi, entreprenørskap, innovasjon i etablerte foretak, organisasjonsutvikling, endringsprosesser, innovasjonsledelse, organisasjon, organisasjonsteori, kommunikasjon i organisasjoner, sosiale medier i organisasjoner, IKT, konfliktløsninger og forhandlinger
Alf Steinar Sætre

 

Se også:

Arbeid og arbeidsliv
Høflighet, omgangsformer, fordommer
Læring
Menneske og teknologi
Nettverk og telekommunikasjon
Organisasjon
Psykologi
Sosiale medier
Språk og språklæring

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.