Ekspertlister for journalister

Klima og CO2

Annik Magerholm Fet
bærekraft, miljøledelse, bedriftens samfunnsansvar (CSR), livsløpsanalyser (LCA), miljømerking (EPD), bærekraftig innovasjon, lavutslippssamfunnet, maritime miljøanalyser, standardisering

Olav Bolland
klima, CO2, forurensing, energieffektivisering, olje og gass

Espen Moe
energipolitikk, fornybar energi, klimapolitikk, USA/amerikansk politikk og utenrikspolitikk, Japan, internasjonal politikk og utenrikspolitikk, internasjonal politisk økonomi, langsiktig økonomisk vekst, finanskrise

Sverre Quale
klima og CO2, sikkerhet og risiko, ledelse, luftfart og jernbane

May-Britt Hägg
klima, gass, rensing av gass

Martin Landrø
geofysikk, seismikk, olje og gass generelt, underjordisk lagring av CO2

Bjørn Munro Jenssen
Arktis: biologiske konsekvenser av klima, forurensning, miljøgifter og isbjørn, andre dyr, fugler og fisk

Bernt-Erik Sæther
økologiske effekter av klimaendringer, elg, gråspurv, høstingsbiologi, biologisk mangfold

Anders Hammer Strømman
bærekraft: energi (karbonfangst- og lagring, bioenergi, vind, solceller), matproduksjon og transport (elbiler, hybridbiler, brenselceller, biodrivstoff, internasjonal transport), internasjonal handel og miljø, industriell økologi, klima og CO2, miljøanalyse

Øivind A. Arntsen
klimaendring, tsunami, bølger, havner og moloer, kystsonen

Christian Klöckner
reduksjon klimautslipp, miljøinvesteringer (nullutslippshus, elbil), energieffektivisering, bærekraftig konsum, valg transportmidler

Bente Jessen Graae
vegetasjons- og klimaendringer, plantesamfunn

Kjartan Steen-Olsen
klimafotavtrykk, livsløsanalyse, miljøkryssløpsanalyse, utslipp innbakt i internasjonal handel

Tor Ivar Hansen
klimahistorie, den lille istid, demografisk historie, hungersnød og dødelighet på 1700-tallet, 1700-talls og 1800-talls norsk og nordisk historie, skandinavisme og nasjonalisme, kunnskapshistorie, studentenes historie

Tomas Moe Skjølsvold
teknologiens og vitenskapens rolle i samfunnet med særlig fokus på energisystemet, smartgrid, fornybar energi, klima og endringsprosesser, kontroverser, innovasjon og bruk av ny teknologi

Jo-Kristian Stræte Røttereng
klimaforhandlinger, klimapolitikk, utenrikspolitikk, karbonfangst og karbonlagring, skogbevaring som klimatiltak, regnskog

Armin Hafner
kjøleteknikk, varmepumper, CO2 kjøleteknologi, kompressorer, ejektor teknologi, naturlige kjølemedier, energisparing, energieffektivisering, bilkjøleanlegg, butikk-kjøling

Daniel Moran
bærekraft, industriell økologi, biodiversitet, klima og CO2, karbonfotavtrykk, miljø og handel, analyser av forsyningskjeder, miljøfotavtrykk, input-output-analyser

Evert Bouman
bærekraft, industriell økologi, klima og CO2, miljøanalyse, LCA (livssyklusanalyse), miljøfotavtrykk, karbonfotavtrykk, energimarkeder, maritim transport

Francesco Cherubini
bærekraft, industriell økologi, klima og CO2, miljøanalyse, LCA (livssyklusanalyse)

Lars-Erik Borge
kommuneøkonomi, kommunesammenslåinger, effektivitet i offentlig tjenesteyting, skatter og avgifter, eiendomsskatt, klima- og miljøavgifter

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.