Ekspertlister for journalister

Klima og CO2

Annik Magerholm Fet, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
bærekraft, miljøledelse, bedriftens samfunnsansvar (CSR), livsløpsanalyser (LCA), miljømerking (EPD), bærekraftig innovasjon, lavutslippssamfunnet, maritime miljøanalyser, standardisering
Annik Magerholm Fet

Olav Bolland, Institutt for energi- og prosessteknikk
klima, CO2, forurensing, energieffektivisering, olje og gass
Olav Bolland

Espen Moe, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
energipolitikk, fornybar energi, klimapolitikk, USA/amerikansk politikk og utenrikspolitikk, Japan, internasjonal politikk og utenrikspolitikk, internasjonal politisk økonomi, langsiktig økonomisk vekst, finanskrise
Espen Moe

Sverre Quale, Institutt for energi- og prosessteknikk
klima og CO2, sikkerhet og risiko, ledelse, luftfart og jernbane
Sverre Quale

May-Britt Hägg, Institutt for kjemisk prosessteknologi
klima, gass, rensing av gass
May-Britt Hägg

Martin Landrø, Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk
geofysikk, seismikk, olje og gass generelt, underjordisk lagring av CO2
Martin Landrø

Bjørn Munro Jenssen, Institutt for biologi
Arktis: biologiske konsekvenser av klima, forurensning, miljøgifter og isbjørn, andre dyr, fugler og fisk
Bjørn Munro Jenssen

Bernt-Erik Sæther, Institutt for biologi
økologiske effekter av klimaendringer, elg, gråspurv, høstingsbiologi, biologisk mangfold
Bernt-Erik Sæther

Anders Hammer Strømman, Institutt for energi- og prosessteknikk / Program for industriell økologi
bærekraft: energi (karbonfangst- og lagring, bioenergi, vind, solceller), matproduksjon og transport (elbiler, hybridbiler, brenselceller, biodrivstoff, internasjonal transport), internasjonal handel og miljø
Anders Hammer Strømman

Øivind A. Arntsen, Institutt for bygg, anlegg og transport
klimaendring, tsunami, bølger, havner og moloer, kystsonen
Øivind A. Arntsen

Christian Klöckner, Psykologisk institutt
reduksjon klimautslipp, miljøinvesteringer (nullutslippshus, elbil), energieffektivisering, bærekraftig konsum, valg transportmidler
Christian Klöckner

Bente Jessen Graae, Institutt for biologi
vegetasjons- og klimaendringer, plantesamfunn
Bente Jessen Graae

Kjartan Steen-Olsen, Institutt for energi- og prosessteknikk / Program for industriell økologi
klimafotavtrykk, livsløsanalyse, miljøkryssløpsanalyse, utslipp innbakt i internasjonal handel
Kjartan Steen-Olsen

Tor Ivar Hansen, Institutt for historiske studier
klimahistorie, den lille istid, demografisk historie, hungersnød og dødelighet på 1700-tallet, 1700-talls og 1800-talls norsk og nordisk historie, skandinavisme og nasjonalisme, kunnskapshistorie, studentenes historie
Tor Ivar Hansen

Tomas Moe Skjølsvold, Institutt for tverrfaglige kulturstudier / Centre for Sustainable Energy Studies (CenSES)
teknologiens og vitenskapens rolle i samfunnet med særlig fokus på energisystemet, smartgrid, fornybar energi, klima og endringsprosesser, kontroverser, innovasjon og bruk av ny teknologi
Tomas Moe Skjølsvold

Jo-Kristian Stræte Røttereng, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
klimaforhandlinger, klimapolitikk, utenrikspolitikk, karbonfangst og karbonlagring, skogbevaring som klimatiltak, regnskog
Jo-Kristian Stræte Røttereng

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.