Ekspertlister for journalister

Klima og CO2

May-Britt Hägg, Institutt for kjemisk prosessteknologi
klima, gass, rensing av gass
May-Britt Hägg

Annik Magerholm Fet, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
bærekraft, miljøledelse, bedriftens samfunnsansvar (CSR), livsløpsanalyser (LCA), miljømerking (EPD), bærekraftig innovasjon, lavutslippssamfunnet, maritime miljøanalyser, standardisering
Annik Magerholm Fet

Olav Bolland, Institutt for energi- og prosessteknikk
klima, CO2, forurensing, energieffektivisering, olje og gass
Olav Bolland

Bjørn Munro Jenssen, Institutt for biologi
Arktis: biologiske konsekvenser av klima, forurensning, miljøgifter og isbjørn, andre dyr, fugler og fisk
Bjørn Munro Jenssen

Bernt-Erik Sæther, Institutt for biologi
økologiske effekter av klimaendringer, elg, gråspurv, høstingsbiologi, biologisk mangfold
Bernt-Erik Sæther

Sverre Quale, Institutt for energi- og prosessteknikk
klima og CO2, sikkerhet og risiko, ledelse, luftfart og jernbane
Sverre Quale

Anders Hammer Strømman, Institutt for energi- og prosessteknikk
bærekraft: energi (karbonfangst- og lagring, bioenergi, vind, solceller), matproduksjon og transport (elbiler, hybridbiler, brenselceller, biodrivstoff, internasjonal transport), internasjonal handel og miljø
Anders Hammer Strømman

Øivind A. Arntsen, Institutt for bygg, anlegg og transport
klimaendring, tsunami, bølger, havner og moloer, kystsonen
Øivind A. Arntsen

Christian Klöckner, Psykologisk institutt
reduksjon klimautslipp, miljøinvesteringer (nullutslippshus, elbil), energieffektivisering, bærekraftig konsum, valg transportmidler
Christian Klöckner

Bente Jessen Graae, Institutt for biologi
vegetasjons- og klimaendringer, plantesamfunn
Bente Jessen Graae

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.