Ekspertlister for journalister

Kjøretøyer

Magnus Langseth, CASA og Institutt for konstruksjonsteknikk
lettere konstruksjoner, lettere kjøretøy, kollisjonssikkerhet, krasjtesting, fotgjengersikkerhet, sikrere veger, aluminium og aluminium i konstruksjoner/applikasjoner, stål og stålkonstruksjoner, polymer/plastmaterialer, konstruksjonsteknikk, beskyttelse, beskyttelse mot ekstrem last, eksplosjonslast, støt på rørledninger (offshore), konsekvens av ulykker, katastrofer/naturkatastrofer og terror, risiko- og sårbarhetsanalyser, innovasjon i industrien, samspill forskning-industri
Magnus Langseth

Trond Andresen, Institutt for teknisk kybernetikk
elektriske kjøretøyer
Trond Andresen

Anders Hammer Strømman, Institutt for energi- og prosessteknikk / Program for industriell økologi
bærekraft: miljøtransport (elbiler, hybridbiler, brenselceller, biodrivstoff, internasjonal transport), energi (bioenergi, vind, solceller, karbonfangst- og lagring) og matproduksjon, internasjonal handel og miljø
Anders Hammer Strømman

Arvid Aakre, Institutt for bygg, anlegg og transport
trafikkteknikk, trafikksikkerhet, trafikkavvikling, kø og forsinkelser, prioritering, regulering og styring av trafikk, utslipp og miljøkonsekvenser, modellering og simulering av trafikk, intelligente transportsystemer (ITS), utforming av veg og gatenett, føreratferd, effektivitet og sikkerhet, ny teknologi i kjøretøy, analyse og rekonstruksjon av vegtrafikkulykker
Arvid Aakre

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.