Ekspertlister for journalister

Kjønn

Merete Lie
kjønn, assistert befruktning, reproduksjonsteknologi, medisinsk bildeteknologi, IKT, globalisering, norske bedrifter i Kina - alle temaer i kultur- og samfunnsperspektiv

Elin Kvande
kjønn og arbeidsliv, fedrekvote og foreldrepermisjoner

Jorid Hovden
kvinneidrett, kropp og sosial identitet, idrettspolitikk og kjønn i media, norske idrettsorganisasjoner

Ragnhild Lund
kvinner i det globale sør, bistand, konflikt og gjenreising etter krig og naturkatastrofer

An-Magritt Jensen
farskap, barnløshet hos menn, samboerskap og risiko for brudd, barn som pendler mellom to hjem, barns sosiale betydning for unge kvinner og menn, fertilitet og fattigdom i Kenya

Ellen Andenæs
språk, kjønn og etnisitet, maskulinitet, språk og minoriteter, språkopplæring i arbeidslivet, samtaleforskning, norskhet

Eli Løfaldli
maskulinitet, filmadapsjoner, britisk 1700-talls litteratur

Mons Bendixen
kjønnsroller og likestilling, seksuelle overgrep, seksuell trakassering, mobbing, vold, gjengkriminalitet

Anne Marit Myrstad
norsk filmhistorie, filmhistorieografi, film og nasjon, feministisk filmteori, kvinner og film

Maria Fritsche
filmhistorie, tyskspråklige filmer, 1930-1950-årene, kino, kjønnshistorie og maskulinitet

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.