Ekspertlister for journalister

Kjønn

Merete Lie, Institutt for tverrfaglige kulturstudier
kjønn, assistert befruktning, reproduksjonsteknologi, medisinsk bildeteknologi, IKT, globalisering, norske bedrifter i Kina - alle temaer i kultur- og samfunnsperspektiv
Merete Lie

Elin Kvande, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
kjønn og arbeidsliv, fedrekvote og foreldrepermisjoner
Elin Kvande

Jorid Hovden, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
kvinneidrett, kropp og sosial identitet, idrettspolitikk og kjønn i media, norske idrettsorganisasjoner
Jorid Hovden

Ragnhild Lund, Geografisk institutt
kvinner i det globale sør, bistand, konflikt og gjenreising etter krig og naturkatastrofer
Ragnhild Lund

An-Magritt Jensen, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
farskap, barnløshet hos menn, samboerskap og risiko for brudd, barn som pendler mellom to hjem, barns sosiale betydning for unge kvinner og menn, fertilitet og fattigdom i Kenya
An-Magritt Jensen

Ellen Andenæs, Institutt for språk og litteratur
språk, kjønn og etnisitet, maskulinitet, språk og minoriteter, språkopplæring i arbeidslivet, samtaleforskning, norskhet
Ellen Andenæs

Eli Løfaldli, Institutt for språk og litteratur
maskulinitet, filmadapsjoner, britisk 1700-talls litteratur
Eli Løfaldli

Mons Bendixen, Psykologisk institutt
kjønnsroller og likestilling, seksuelle overgrep, seksuell trakassering, mobbing, vold, gjengkriminalitet
Mons Bendixen

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.