Ekspertlister for journalister

Kart og kartsystemer

Terje Midtbø
kart og kartsystemer, kartanimasjon, geografiske informasjonssystemer (GIS)

Jan Ketil Rød
kart, geografiske informasjonssystemer (GIS), sosial og fysisk sårbarhet ved naturkatastrofer

Erik Ludvigsen
geografiske informasjonssystemer (GIS), gruvedrift

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.