Ekspertlister for journalister

Kart og kartsystemer

Terje Midtbø, Institutt for bygg, anlegg og transport
kart og kartsystemer, kartanimasjon, geografiske informasjonssystemer (GIS)
Terje Midtbø

Jan Ketil Rød, Geografisk institutt
kart, geografiske informasjonssystemer (GIS), sosial og fysisk sårbarhet ved naturkatastrofer
Jan Ketil Rød

Erik Ludvigsen, Institutt for geologi og bergteknikk
geografiske informasjonssystemer (GIS), gruvedrift
Erik Ludvigsen

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.