Ekspertlister for journalister

Innovasjon

Annik Magerholm Fet, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
bærekraft, miljøledelse, bedriftens samfunnsansvar (CSR), livsløpsanalyser (LCA), miljømerking (EPD), bærekraftig innovasjon, lavutslippssamfunnet, maritime miljøanalyser, standardisering
Annik Magerholm Fet

Karl Klingsheim, NTNU Technology Transfer as og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
innovasjon, entreprenørskap, nyskaping, gründer, teknologioverføring, patenter og næringslivet
Karl Klingsheim

Magnus Langseth, CASA – Centre for Advanced Structural Analysis (SFI)
innovasjon i industrien, samspill forskning-industri, risiko- og sårbarhetsanalyser, konsekvens av ulykker, katastrofer/naturkatastrofer og terror, lettere kjøretøy, kollisjonssikkerhet, krasjtesting, fotgjengersikkerhet, sikrere veger, aluminium og aluminium i konstruksjoner/applikasjoner, stål og stålkonstruksjoner, polymer/plastmaterialer, lettere konstruksjoner, konstruksjonsteknikk, beskyttelse, beskyttelse mot ekstrem last, eksplosjonslast, støt på rørledninger (offshore)
Magnus Langseth

Martin Steinert, Institutt for produktutvikling og materialer
designtenkning, radikal innovation, produktutvikling, emosjonell ingeniørvitenskap, fysiologiske sensorer i ingeniørvitenskap, radikal prototyping
Martin Steinert

Alf Steinar Sætre, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
innovasjon, nyskaping, entreprenørskap, innovasjon i etablerte foretak, organisasjonsutvikling, endringsprosesser, innovasjonsledelse, organisasjon, organisasjonsteori, kommunikasjon i organisasjoner, sosiale medier i organisasjoner, IKT, forretningsmodeller, konfliktløsninger og forhandlinger
Alf Steinar Sætre

Asbjørn Karlsen, Geografisk institutt
innovasjon, sosialt entreprenørskap, regional utvikling, industriell omstilling
Asbjørn Karlsen

Roger Sørheim, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
entreprenørskap, innovasjon, finansiering tidlig fase, teknologibasert forretningsutviklling, teknologioverføring
Roger Sørheim

Øystein Widding, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
entreprenørskap, innovasjon, finansiering tidlig fase, teknologibasert forretningsutvikling, teknologioverføring
Øystein Widding

Sjur Dagestad, Institutt for produktutvikling og materialer
innovasjon, entreprenørskap, gründer, kreativitet, kunde og marked
Sjur Dagestad

Oscar Amundsen, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap
innovasjonskultur, medarbeiderdrevet innovasjon, endringsarbeid
Oscar Amundsen

Harald Gether, Institutt for geologi og bergteknikk
innovasjon, bærekraftig energi, bærekraftig energiomlegging, energieffektivisering
Harald Gether

Marius Støylen Korsnes, Centre for Sustainable Energy Studies (CenSES)
Kina, innovasjon, vindkraft, bærekraft, bærekraftig utvikling, grønn omstillling
Marius Støylen Korsnes

Tomas Moe Skjølsvold, Institutt for tverrfaglige kulturstudier / Centre for Sustainable Energy Studies (CenSES)
teknologiens og vitenskapens rolle i samfunnet med særlig fokus på energisystemet, smartgrid, fornybar energi, klima og endringsprosesser, kontroverser, innovasjon og bruk av ny teknologi
Tomas Moe Skjølsvold

 

Se også:
Arbeid og arbeidsliv
Endringsprosesser
Ledelse
Organisasjon
Prosjektledelse

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.