Ekspertlister for journalister

Industri og produksjon

Terje K. Lien
produksjonsprosesser, automatisering, verktøymaskiner, roboter, industriell konkurranseevne

Knut Sørby
produksjonsprosesser, verktøymaskiner, måleteknikk, prosessovervåking

Wolfgang H. Koch
produksjonsprosesser, metallproduksjon (additive prosesser), dataassistert konstruksjon og produksjon

Kesheng Wang
intelligente produksjonssystemer, automatisering, 3D og intelligent dataovervåking

Morten Hovd
styring og regulering av kjemiske produksjonsprosesser

Anne Kristine Børresen
moderne industrihistorie, kunnskapshistorie (NTH, forskningskulturer ved NTNU, UiO)

Øyvind Weiby Gregersen
kjemisk industri - treforedling

Cecilia Haskins
systemteknikk, bærekraft, øko-industrielle parker, olje- og gassindustri, ingeniørutdanning

Johan Sjöblom
kjemisk industri - produksjon olje og gass

Edd Anders Blekkan
kjemisk industri - kunstgjødsel, metanol, syntetisk drivstoff, oljeraffinering, biodrivstoff, plast, katalyse

Stein Haugen
risikoanalyse i industrien (offshore, transport, annen industri, offentlig virksomhet), store ulykker og alvorlige konsekvenser

Asbjørn Karlsen
industriell omstilling, sosialt entreprenørskap, innovasjon, regional utvikling

Daryl John Powell
lean produksjon (slank produksjon), lean-tenkning, verdistrømskartlegging, kontinuerlig forbedring

Marisa Di Sabatino Lundberg
lette legeringer for bilindustri, aluminium og støperi, solcelle-silisium

Eirik Albrechtsen
sikkerhet, arbeidsulykker, industriell sikkerhet, samfunnssikkerhet, risikostyring

Ola Jon Mork
industri og produksjon, innovasjon og produktutvikling, entreprenørskap


Se også:
Entreprenørskap
Etikk og samfunnsansvar
Innovasjon og produktutvikling
Næringsliv og forretningsmodeller


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.