Ekspertlister for journalister

Industri og produksjon

Terje K. Lien, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk
produksjonsprosesser, automatisering, verktøymaskiner, roboter, industriell konkurranseevne
Terje K. Lien

Knut Sørby, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk
produksjonsprosesser, verktøymaskiner, måleteknikk, prosessovervåking
Knut Sørby

Wolfgang H. Koch, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk
produksjonsprosesser, metallproduksjon (additive prosesser), dataassistert konstruksjon og produksjon
Wolfgang H. Koch

Kesheng Wang, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk
intelligente produksjonssystemer, automatisering, 3D og intelligent dataovervåking
Kesheng Wang

Morten Hovd, Institutt for teknisk kybernetikk
styring og regulering av kjemiske produksjonsprosesser
Morten Hovd

Anne Kristine Børrsen, Det humanistiske fakultet
moderne industrihistorie, kunnskapshistorie (NTH, forskningskulturer ved NTNU, UiO)
Anne Kristine Børresen

Øyvind Weiby Gregersen, Institutt for kjemisk prosessteknologi
kjemisk industri - treforedling
Øyvind Weiby Gregersen

Johan Sjöblom, Institutt for kjemisk prosessteknologi
kjemisk industri - produksjon olje og gass
Johan Sjöblom

Edd Anders Blekkan, Institutt for kjemisk prosessteknologi
kjemisk industri - kunstgjødsel, metanol, syntetisk drivstoff, oljeraffinering, biodrivstoff, plast, katalyse
Edd Anders Blekkan

Stein Haugen, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk
risikoanalyse i industrien (offshore, transport, annen industri, offentlig virksomhet), store ulykker og alvorlige konsekvenser
Stein Haugen

Asbjørn Karlsen, Geografisk institutt
industriell omstilling, sosialt entreprenørskap, innovasjon, regional utvikling
Asbjørn Karlsen

Daryl John Powell, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk
lean produksjon (slank produksjon), lean-tenkning, verdistrømskartlegging, kontinuerlig forbedring
Daryl John Powell

Marisa Di Sabatino Lundberg, Institutt for materialteknologi
lette legeringer for bilindustri, aluminium og støperi, solcellesilisum
Marisa Di Sabatino Lundberg

Eirik Albrechtsen, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
sikkerhet, arbeidsulykker, industriell sikkerhet, samfunnssikkerhet, risikostyring
Eirik Albrechtsen

 

Se også:
Business
Entreprenørskap
Etikk og samfunnsansvar
Innovasjon og produktutvikling

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.