Ekspertlister for journalister

IKT og sikkerhet

Stig Frode Mjølsnes, Institutt for telematikk
kryptering, kryptografi, kryptologi, informasjonssikkerhet
Stig Frode Mjølsnes

Bjarne E. Helvik, Institutt for telematikk
pålitelighet og feiltoleranse i IKT-systemer, robuste nett og kommunikasjonssystemer, driftssikkerhet
Bjarne E. Helvik

Ann Rudinow Sætnan, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
personvern, videoovervåkning, styring via statistikker, styringsdata helsesektoren
Ann Rudinow Sætnan

Kjell Bratbergsengen, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
datasystemer, informasjonssystemer, databaser, helseinformatikk
Kjell Bratbergsengen

John Krogstie, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
IKT i offentlig sektor, datasystemer, mobile systemer
John Krogstie

Arne Krokan, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
IKT i offentlig sektor, skoleledelse, digital økonomi, forretningsmodeller og forretningsutvikling, sosiale medier
Arne Krokan

Arild Faxvaag, Institutt for nevromedisin
e-helse, helseinformatikk, IKT i helsesektoren, IKT på sykehus, helseregistre, pasientjournalsystemet, digitale pasienter
Arild Faxvaag

Øivind Kure, Institutt for telematikk
protokoller og tjenestekvalitet kommunikasjonssystemer, internettarkitektur, trådløse nett
Øivind Kure

Peter Herrmann, Institutt for telematikk
utviklingsmetoder for nettbaserte systemer
Peter Herrmann

Lars Strømmen, sikkerhets- og beredskapsleder NTNU
informasjonssikkerhet, beredskap, risikostyring
Lars Strømmen

Anders Grimsmo, Institutt for samfunnsmedisin
IKT i helsetjenesten (helseinformatikk, pasientjournal, kommunikasjon), velferdsteknologi, pasientforløp, fastlegeordningen, allmennpraksis, primærhelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, samhandlingsreformen
Anders Grimsmo

Kristian Gjøsteen, Institutt for matematiske fag
kryptografi, informasjonssikkerhet, IT-sikkerhet, sikkerhet i IT-infrastrukturer, elektroniske valg, elektronisk identifikasjon
Kristian Gjøsteen

Thomas Jelle, Institutt for telematikk
trådløse nettverk, sikkerhet trådløse nettverk, forretningsmodeller bredbånd, mobile applikasjoner
Thomas Jelle

Maria Bartnes Line, Institutt for telematikk
informasjonssikkerhet, personvern, håndtering av sikkerhetsbrudd, risikovurderinger, sikkerhet i smartgrids
Maria Bartnes Line

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.