Ekspertlister for journalister

HUNT - Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Turid Lingaas Holmen, Institutt for samfunnsmedisin
ungdommer og helse, Ung-HUNT, helseundersøkelser
Turid Lingaas Holmen

Jostein Holmen, Institutt for samfunnsmedisin
demens, diabetes, hjerte- og karsykdommer, overvekt, kultur og helse, folkehelse, HUNT
Jostein Holmen

Kristian Midthjell, Institutt for samfunnsmedisin
overvekt, folkehelse, HUNT
Kristian Midthjell

Kristian Hveem, Institutt for samfunnsmedisin
kreft, hjerte- og karsykdommer, mage og fordøyelsessystem, jernavleiring, genetisk folkehelse innen diabetes, biobank
Kristian Hveem

Steinar Krokstad, Institutt for samfunnsmedisin
folkehelse, samfunnsmedisin, trygdemedisin, sosialmedisin, HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag)
Steinar Krokstad

Arnulf Langhammer, Institutt for samfunnsmedisin
astma, lungefunksjon, KOLS, beinskjørhet, HUNT 1-3, HUNT databank
Arnulf Langhammer

Lars Johan Vatten, Institutt for samfunnsmedisin
epidemiologi (om folkehelse): kreftsykdommer, hjerte-/karsykdommer, fødselsvekt, svangerskapsforgiftning (preeklampsi), livsløpsepidemiologi
Lars Johan Vatten

 

Se også
Helsevesen og samfunnsmedisin

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.