Ekspertlister for journalister

Humor og helse

Sven Svebak
humor og helse, belastningslidelser (forekomst, forebygging og behandling), arbeidsmiljø og arbeidsglede (ledelse, sosiale ferdigheter, personlighet)


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.