Ekspertlister for journalister

Hjernen, hukommelse og stedsans

May-Britt Moser, Kavliinstituttet/Senter for nevrale nettverk
hjernen, hukommelse, stedsans
May-Britt Moser

Edvard Ingjald Moser, Kavliinstituttet/Senter for nevrale nettverk
hjernen, hukommelse, stedsans
Edvard Ingjald Moser

Menno Witter, Kavliinstituttet/Senter for nevrale nettverk
hjernen, hukommelse, læring, hjerneutvikling, nevroanatomi
Menno Witter

Asta Kristine Håberg, Institutt for nevromedisin
hjernefunksjoner, hukommelse, stedsans/evne til å finne fram, lukt, MR
Asta Håberg

Jonathan Whitlock, Kavliinstituttet/Senter for nevrale nettverk
parietallappen, speilceller, navigasjon, foreberede handling, forberede bevegelse
Jonathan Whitlock

Knut Hagen, Institutt for nevromedisin
hjernen, hodepine, migrene
Knut Hagen

Lars Jacob Stovner, Institutt for nevromedisin
hjernen, hodepine, migrene
Lars Jacob Stovner

Audrey van der Meer, Psykologisk institutt
spedbarn, hjerneutvikling, sanseoppfatning, motorikk, prematur
Audrey van der Meer

Nora Bilalovic Kulset, Institutt for musikk
musikk og: språk, andrespråk, minoriteter, helse, eldre, hjernen
Nora Bilalovic Kulset

Robert Biegler, Psykologisk institutt
fornuft, hukommelse, usikkerhet, samarbeide, altruisme, stedsans, dyreintelligens
Robert Biegler

Tore Stiles, Psykologisk institutt
angst, depresjon, utmattelse, smerte, søvn, konsentrasjonssvikt, hukommelsesproblemer, ledelse, mestring, e-helse
Tore Stiles

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.