Ekspertlister for journalister

Hjernen, hukommelse og stedsans

May-Britt Moser, Centre for the Biology of Memory
hjernen, hukommelse, stedsans
May-Britt Moser

Edvard Ingjald Moser, Centre for the Biology of Memory
hjernen, hukommelse, stedsans
Edvard Ingjald Moser

Menno Witter, Institutt for nevromedisin
hjernen, hukommelse, læring, hjerneutvikling, nevroanatomi
Menno Witter

Asta Kristine Håberg, Institutt for nevromedisin
hjernefunksjoner, hukommelse, stedsans/evne til å finne fram, lukt, MR
Asta Håberg

Knut Hagen, Institutt for nevromedisin
hjernen, hodepine, migrene
Knut Hagen

Lars Jacob Stovner, Institutt for nevromedisin
hjernen, hodepine, migrene
Lars Jacob Stovner

Audrey van der Meer, Psykologisk institutt
spedbarn, hjerneutvikling, sanseoppfatning, motorikk, prematur
Audrey van der Meer

Robert Biegler, Psykologisk institutt
fornuft, hukommelse, usikkerhet, samarbeide, altruisme, stedsans, dyreintelligens
Robert Biegler

Tore Stiles, Psykologisk institutt
angst, depresjon, utmattelse, smerte, søvn, konsentrasjonssvikt, hukommelsesproblemer, ledelse, mestring, e-helse
Tore Stiles

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve 
NTNUs pressekontakter.