Ekspertlister for journalister

Verdenshistorie

Steinar Imsen
europeisk middelalderhistorie, eldre norsk historie, kirkehistorie, rettshistorie

Håkon With Andersen
norsk og internasjonal teknologihistorie, vitenskapshistorie med vekt på universitetes- og høgskolehistorie

Anette Homlong Storeide
andre verdenskrig (historie, film, litteratur), tidsvitnelitteratur, norske og europeiske kulturminner, erindringskultur, tysk historie og politikk, europeisk integrasjonshistorie, EU og kulturell integrasjon, europeisk kulturhistorie, identitets- og nasjonsbygging, europeisering

George Chabert
Frankrike: kulturhistorie, politisk historie, politikk i dag, samfunn

Helge Høibraaten
kulturkritikk, politisk filosofi

Hans Otto Frøland
andre verdenskrig (WWII), nordisk samarbeid, Norge og EU, EU og den europeiske integrasjonen, tysk historie, økonomisk historie, aluminiumindustriens historie

Kristian Steinnes
europeisk moderne, økonomisk og politisk historie, EU, sosialdemokratiet

Lise Rye
EU, Norge og EU, den europeiske integrasjonsprosessens historie

Maria Fritsche
filmhistorie, tyskspråklige filmer, 1930-1950-årene, kino, kjønnshistorie og maskulinitet

Thomas Brandt
italiensk historie, industrielle kulturminner, vitenskapshistorie, teknologihistorie, ingeniørhistorie, universitetshistorie, NTNUs historie

Gary Love
Storbritannia: historie, kultur, politikk

Jakob Maliks
sensur, offentlighet, 1700-talls norsk og dansk historie, 1800-talls norsk-svensk historie, norske regioner før 1900, 1814, grunnloven, flagg, norsk nasjonalisme, stift (bispedømme), barbaresker og sjørøvere, kapere, europeiske slaver, bokhistorie

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.