Ekspertlister for journalister

Verdenshistorie

Steinar Imsen, Institutt for historiske studier
europeisk middelalderhistorie, eldre norsk historie, kirkehistorie, rettshistorie
Steinar Imsen

Håkon With Andersen, Institutt for historiske studier
norsk og internasjonal teknologihistorie, vitenskapshistorie med vekt på universitetes- og høgskolehistorie
Håkon With Andersen

Anette Homlong Storeide
andre verdenskrig (historie, film, litteratur), tidsvitnelitteratur, norske og europeiske kulturminner, erindringskultur, tysk historie og politikk, europeisk integrasjonshistorie, EU og kulturell integrasjon, europeisk kulturhistorie, identitets- og nasjonsbygging, europeisering
Anette Homlong Storeide

George Chabert, Institutt for språk og litteratur
Frankrike: kulturhistorie, politisk historie, politikk i dag, samfunn
George Chabert

Helge Høibraaten, Institutt for filosofi og religionsvitenskap
kulturkritikk, politisk filosofi
Helge Høibraaten

Hans Otto Frøland, Insitutt for historiske studier
andre verdenskrig (WWII), nordisk samarbeid, Norge og EU, EU og den europeiske integrasjonen, tysk historie, økonomisk historie, aluminiumindustriens historie
Hans Otto Frøland

Kristian Steinnes, Institutt for språk og litteratur
europeisk moderne, økonomisk og politisk historie, EU, sosialdemokratiet 
Kristian Steinnes

Lise Rye, Institutt for historiske studier
EU, Norge og EU, den europeiske integrasjonsprosessens historie
Lise Rye

Thomas Brandt, Institutt for historiske studier
italiensk historie, industrielle kulturminner, vitenskapshistorie, teknologihistorie, ingeniørhistorie, universitetshistorie, NTNUs historie
Thomas Brandt

Gary Love, Institutt for språk og litteratur
Storbritannia: historie, kultur, politikk
Gary Love

Jakob Maliks, Institutt for historiske studier
sensur, offentlighet, 1700-talls norsk og dansk historie, 1800-talls norsk-svensk historie, norske regioner før 1900, 1814, grunnloven, flagg, norsk nasjonalisme, stift (bispedømme), barbaresker og sjørøvere, kapere, europeiske slaver, bokhistorie
Jakob Maliks

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.