Ekspertlister for journalister

Norsk historie

Ida Bull, Institutt for historiske studier
lokalhistorie, kvinnehistorie, forbruk i tidlig nytid, sosialhistorie 1600-1800-tallet, historie 1700-tallet: Trondheim, handel, skole og utdanning
Ida Bull

Anne Kristine Børresen, Det humanistiske fakultet
moderne industrihistorie, kunnskapshistorie (NTH, forskningskulturer ved NTNU, UiO)
Anne Kristine Børresen

Hans Otto Frøland, Insitutt for historiske studier
andre verdenskrig (WWII), nordisk samarbeid, Norge og EU, EU og den europeiske integrasjonen, tysk historie, økonomisk historie, aluminiumindustriens historie
Hans Otto Frøland

Anette Homlong Storeide
andre verdenskrig (historie, film, litteratur), tidsvitnelitteratur, norske og europeiske kulturminner, erindringskultur, tysk historie og politikk, europeisk integrasjonshistorie, EU og kulturell integrasjon, europeisk kulturhistorie, identitets- og nasjonsbygging, europeisering
Anette Homlong Storeide

Ola Svein Stugu, Institutt for historiske studier
by- og regionhistorie, nasjonal identitet, kulturminne
Ola Svein Stugu

Steinar Imsen, Institutt for historiske studier
eldre norsk historie, europeisk middelalderhistorie, kirkehistorie, rettshistorie
Steinar Imsen

Jakob Maliks, Institutt for historiske studier
sensur, offentlighet, 1700-talls norsk og dansk historie, 1800-talls norsk-svensk historie, norske regioner før 1900, 1814, grunnloven, flagg, norsk nasjonalisme, stift (bispedømme), barbaresker og sjørøvere, kapere, europeiske slaver, bokhistorie
Jakob Maliks

Kristian Steinnes, Institutt for språk og litteratur
sosialdemokratiet, EU, europeisk moderne, økonomisk og politisk historie
Kristian Steinnes

Magne Njåstad, Institutt for historiske studier
senmiddelalder, tidlig nytid, politisk historie, sosialhistorie
Magne Njåstad

Tor Ivar Hansen, Institutt for historiske studier
klimahistorie, den lille istid, demografisk historie, hungersnød og dødelighet på 1700-tallet, 1700-talls og 1800-talls norsk og nordisk historie, skandinavisme og nasjonalisme, kunnskapshistorie, studentenes historie
Tor Ivar Hansen

Erik Opsahl, Institutt for historiske studier
europeisk, nordisk og norsk middelalder (særlig senmiddelalder og 1500-tall), politisk og administrativ historie, nasjonal identitet, adel og aristokrati, migrasjon i eldre tid
Erik Opsahl

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.