Ekspertlister for journalister

Hav og havenergi

Ole Gunnar Dahlhaug, Institutt for energi- og prosessteknikk
havenergi, strømning, tidevannsturbiner, vannkraft, vannturbiner, pumpekraftverk, rør og rørnettverk, vindturbiner
Ole Gunnar Dahlhaug

Jens M. Hovem, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon
akustikk, undervannsakustikk, marin akustikk, bølger i vann og faste stoffer, finne og bestemme objekter under vann, fjernmåling under vann, ekkolodd og sonar, kommunikasjon og navigasjon under vann, støy i havet og påvirkning på fisk og annet marint liv
Jens M. Hovem

Karl Henning Halse, Avdeling for marin teknologi og operasjoner
marin hydrodynamikk
Karl Henning Halse

Carl Martin Larsen, Institutt for marin teknikk
havbruksanlegg, plattformer, skip og marine konstruksjoner, utmatting og sammenbrudd skip og marine konstruksjoner, bølger og påkjenninger, rørledninger, ulykker og kollisjoner på havet, oppsamling oljeutslipp, vindturbiner på havet, bølgekraft, havenergi
Carl Martin Larsen

Øivind A. Arntsen, Institutt for bygg, anlegg og transport
tsunami, bølger, havner og moloer, kystsonen, klimaendring
Øivind A. Arntsen

Martin Ludvigsen, Institutt for marin teknikk
undervannsrobotikk, fotogrammetri, teknikker datamaskinsyn, autonome systemer, navigasjon, arktiske operasjoner, marin arkeologi, sonarer, akustikk, hyperspektral avbildning, dynamisk posisjonering, geologi og biologi, kaldtvannskoraller, marin gruvedrift
Martin Ludvigsen

 

Se også
Gunnerus - NTNUs forskningsfartøy

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.