Ekspertlister for journalister

Fysikk

Jacob Linder, Institutt for fysikk
kvantefysikk, spintronikk
Jacob Linder

Jens O. Andersen, Institutt for fysikk
kvantemekanikk, astropartikkelfysikk, kosmologi, universet
Jens O. Andersen

Johannes Skaar, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon
lys, fotonikk, elektrisitet og magnetisme, metamaterialer, kvantekryptering, kvanteinformasjon, fysikk i dagliglivet
Johannes Skaar

Alex Hansen, Institutt for fysikk
fysikk i dagliglivet, komplekse fenomener, kaosteori
Alex Hansen

Erik Folven, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon
spintronikk, magnetisk logikk, nanoteknologi, nanoelektronikk
Erik Folven

Iver Håkon Brevik, Institutt for energi- og prosessteknikk
universet / kosmologi, Casimireffekten
Iver Håkon Brevik

Kåre Olaussen, Institutt for fysikk
universet / kosmologi, fysikk
Kåre Olaussen

Arne Brataas, Institutt for fysikk
kvantefysikk, nanoteknologi, materialvitenskap
Arne Brataas

Bo-Sture Skagerstam, Institutt for fysikk
astrofysikk og kosmologi, beregningsfysikk, kjernefysikk, kvantefysikk, kvanteoptikk, elementærpartikkelfysikk og CERN-fysikk, biofysikk
Bo-Sture Skagerstam

Pawel Sikorski, Institutt for fysikk
nanoteknologi, biomaterialer, bioinspirasjon, biofysikk, lab on a chip
Pawel Sikorski

Simen Andreas Ådnøy Ellingsen, Institutt for energi- og prosessteknikk
fysikk, kvantemekanikk, Casimireffekten
Simen Andreas Ådnøy Ellingsen

Kai Sandvold Beckwith, Institutt for fysikk
nanoteknologi, bionanovitenskap, celle-nanostruktur interaksjoner, overflatekjemi, (celle)mikroskopi
Kai Sandvold Beckwith

Asle Sudbø, Institutt for fysikk
klassisk og kvantemekanisk statistisk fysikk, faseoverganger, superledere inkludert høytemperatur superledere og kraftanvendelser av superledere, topologiske materialer, Bose-Einstein kondensater, kvantekondensater, sterkt korrelerte systemer
Asle Sudbø

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.