Ekspertlister for journalister

Funksjonshemming

Patrick Kermit, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap
funksjonshemming, hørselhemming, døvhet, tegnspråk, cochleaimplantater (CI), spesialpedagogikk, barn og unge, inkludering, bioetikk, medisinsk etikk, profesjonsetikk, tolking, rettssikkerhet
Patrick Kermit

Jan Tøssebro, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap
funksjonshemming
Jan Tøssebro

Karl Jacobsen, Psykologisk institutt
funksjonshemmede og følelseslivet, klinisk psykologi, klinisk barnepsykologi, stress
Karl Jacobsen

Anna Kittelsaa, NTNU Samfunnsforskning
funksjonshemming, utviklingshemming, bofellesskap
Anna Kittelsaa

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.