Ekspertlister for journalister

Fundamentering på land og offshore

Gudmund Eiksund
byggekonstruksjoner og jordskjelv, jordras, leirras, skred og utglidninger, fundamentering, offshorefundamentering

Steinar Nordal
byggekonstruksjoner og jordskjelv, jordras, leirras, skred og utglidninger

Gustav Grimstad
byggekonstruksjoner og jordras, leirras, skred og utglidninger


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.