Ekspertlister for journalister

Fugl

Arne Moksnes, Institutt for biologi
fugler, rype, parasitter (særlig på gjøk), arktisk økologi, økologi planter og dyr, evolusjon, human evolusjon
Arne Moksnes

Bjørn Munro Jenssen, Institutt for biologi
Arktis: miljøgifter og isbjørn, andre dyr, fugler og fisk, forurensning, biologiske konsekvenser av klima
Bjørn Munro Jenssen

Augustine Arukwe, Institutt for biologi
miljøgifter og fisk, fugler og frosk, interaksjon miljøgifter-biologi-klimaforandringer, mattrygghet, hormonhermere, interaksjon gen-miljø-helse, forurensning
Augustine Arukwe

Bernt-Erik Sæther, Institutt for biologi
gråspurv, elg, høstingsbiologi, biologisk mangfold, økologiske effekter av klimaendringer
Bernt-Erik Sæther

 

---------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve 
NTNUs pressekontakter.