Ekspertlister for journalister

Forurensning

Veerle Jaspers
miljøforurensing, økotoksikologi, fugler

Øyvind Mikkelsen
forurensning - miljøkjemi

Bjørn Munro Jenssen
Arktis: forurensning, miljøgifter og isbjørn, andre dyr, fugler og fisk, biologiske konsekvenser av klima

Olav Bolland
forurensning, energieffektivisering, olje og gass, klima, CO2

Augustine Arukwe
forurensning, miljøgifter og fisk, fugler og frosk, interaksjon miljøgifter-biologi-klimaforandringer, mattrygghet, hormonhermere, interaksjon gen-miljø-helse


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra | Steinar Brandslet (permisjon til 12. desember)

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.