Ekspertlister for journalister

Folkehelse

Siri Forsmo
osteoporose og brudd, allmennmedisin, folkehelse, effekt og konsekvenser av screening og helseundersøkelser

Lars Johan Vatten
epidemiologi (om folkehelse): kreftsykdommer, hjerte-/karsykdommer, fødselsvekt, svangerskapsforgiftning (preeklampsi), livsløpsepidemiologi

Geir Arild Espnes
folkehelsearbeid, helsevitenskap, trening, helsefremming, psykologi, helsepsykologi, helsearbeid i tredje verden, global helse, fattige land, Sør-Stillehavet, Papua New Guinea

Bjarne Nes
folkehelse, trening, fysisk aktivitet, fysisk form

Kari Bjerke Batt-Rawden
musikk og helse, folkehelse, helsefremmende lokalsamfunn, natur-kultur-helse, sosial ulikhet, arbeidshelse og livskvalitet, «empowerment»

John-Arne Skolbekken
folkehelse, forskningsetikk, mammografiscreening, risikokommunikasjon, helserisiko, helse- og sykdomsforståelse


Se også:
Helsevesen og samfunnsmedisin
HUNT - Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.