Ekspertlister for journalister

Fisk, fiskeri og havbruk

Olav Vadstein, Institutt for bioteknologi
fiskeoppdrett og bakterier, krill og plankton, biodiesel fra alger, bioenergi (mikrobiell), algeskall og solceller
Olav Vadstein

Ingrid Bouwer Utne, Institutt for marin teknikk
fiskeri og havbruk: sikkerhet og analyser av bærekraftig teknologi
olje og gass, skip og vindkraft: sikkerhet og driftsteknikk
Ingrid Bouwer Utne

Jarle Mork, Institutt for biologi
fiskebiologi, fiskeribiologi, vandringer, fiskestammer i Atlanteren, populasjonsgenetikk marine fisk, marine tidsserier (havklima, biologi), bærekraftig forvaltning, evolusjon og evolusjonsgenetikk
Jarle Mork

Anne Stene, Avdeling for biologiske fag
sykdom, velferd og helse hos laksefisk i sjø, smittespredning i sjø/vanntransport, organisering av oppdrettsfisklokaliteter/bærekraftig drift og forvaltning
Anne Stene

Ole Kristian Berg, Institutt for biologi
laksefiske, ferskvannsfisk, ferskvannsøkologi
Ole Kristian Berg

Sigurd Einum, Institutt for biologi
laksefiske, ferskvannsfisk, ferskvannsøkologi
Sigurd Einum

Geir Johnsen, Institutt for biologi
organismer i havet, marin økologi, fotosyntese, fargepigmenter i organismer, marin optikk
Geir Johnsen

Augustine Arukwe, Institutt for biologi
miljøgifter og fisk, fugler og frosk, interaksjon miljøgifter-biologi-klimaforandringer, mattrygghet, hormonhermere, interaksjon gen-miljø-helse, forurensning
Augustine Arukwe

Carl Martin Larsen, Institutt for marin teknikk
havbruksanlegg, plattformer, skip og marine konstruksjoner, utmatting og sammenbrudd skip og marine konstruksjoner, bølger og påkjenninger, rørledninger, ulykker og kollisjoner på havet, oppsamling oljeutslipp, vindturbiner på havet, bølgekraft, havenergi
Carl Martin Larsen

Anders Skonhoft, Institutt for samfunnsøkonomi
fiskeriøkonomi, miljøøkonomi, bærekraftig økonomi, økonomisk vekst, kostnads-nytteanalyse
Anders Skonhoft

Bjørn Munro Jenssen, Institutt for biologi
Arktis: fisk, fugler, isbjørn og andre dyr, miljøgifter, forurensning, biologiske konsekvenser av klima
Bjørn Munro Jenssen

Jens M. Hovem, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon
støy i havet og påvirkning på fisk og annet marint liv, akustikk, undervannsakustikk, marin akustikk, bølger i vann og faste stoffer, finne og bestemme objekter under vann, fjernmåling under vann, ekkolodd og sonar, kommunikasjon og navigasjon under vann
Jens M. Hovem

Torkild Bakken, Vitenskapsmuseet
fisk i saltvann, bunndyr, flerbørstemark, marinbiologi, klassifisering, naturhistorie, artsmangfold i Norskehavet
Torkild Bakken

Jan Grimsrud Davidsen, Vitenskapsmuseet
havlaks, sjøørret, vandringsatferd, fiskeøkologi
Jan Grimsrud Davidsen

Jo Vegar Arnekleiv, Vitenskapsmuseet
ferskvannsøkologi, fisk og bunndyr i ferskvann
Jo Vegar Arnekleiv

Karstein Hårsaker, Vitenskapsmuseet
ferskvannsfisk, ferskvannsøkologi, museumssamlinger, samlingsdatabaser
Karstein Hårsaker

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.