Ekspertlister for journalister

Film og fjernsyn

Anne Gjelsvik, Institutt for kunst- og medievitenskap
film, fjernsyn
Anne Gjelsvik

Gunnar Iversen, Institutt for kunst- og medievitenskap
filmhistorie, medier
Gunnar Iversen

Andrew Perkis, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon
digital TV/kino, 3D/3DTV, mobil TV, multimedia, medieteknologi, nye digitale medier
Andrew Perkis

Eli Løfaldli, Institutt for språk og litteratur
filmadapsjoner, britisk 1700-talls litteratur, maskulinitet
Eli Løfaldli

Asbjørn Tiller, Institutt for kunst- og medievitenskap
filmlyd, lyddesign, eksperimentelle medieuttrykk
Asbjørn Tiller

Bjørn Sørenssen, Institutt for kunst- og medievitenskap
filmhistorie, dokumentarfilm, ny medieteknologi, digitale medier
Bjørn Sørenssen

Anette Homlong Storeide
andre verdenskrig (historie, film, litteratur), tidsvitnelitteratur, norske og europeiske kulturminner, erindringskultur, tysk historie og politikk, europeisk integrasjonshistorie, EU og kulturell integrasjon, europeisk kulturhistorie, identitets- og nasjonsbygging, europeisering
Anette Homlong Storeide

 

Se også:
Dataspill
Fotografier og bilder
Medier
Multimedia og interaktiv media
Populærkultur
Sosiale medier

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.