Ekspertlister for journalister

Film og fjernsyn

Anne Gjelsvik
film, fjernsyn

Gunnar Iversen
filmhistorie, medier

Magnar Breivik
filmmusikk, det 20. århundres musikkhistorie, musikk- og kulturliv i Weimarrepublikken

Andrew Perkis
digital TV/kino, 3D/3DTV, mobil TV, multimedia, medieteknologi, nye digitale medier

Eli Løfaldli
filmadapsjoner, britisk 1700-talls litteratur, maskulinitet

Asbjørn Tiller
filmlyd, lyddesign, eksperimentelle medieuttrykk

Bjørn Sørenssen
filmhistorie, dokumentarfilm, ny medieteknologi, digitale medier

Anette Homlong Storeide
andre verdenskrig (historie, film, litteratur), tidsvitnelitteratur, norske og europeiske kulturminner, erindringskultur, tysk historie og politikk, europeisk integrasjonshistorie, EU og kulturell integrasjon, europeisk kulturhistorie, identitets- og nasjonsbygging, europeisering

 

Se også:
Dataspill
Fotografier og bilder
Medier
Multimedia og interaktiv media
Populærkultur
Sosiale medier

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.