Ekspertlister for journalister

Evolusjonsbiologi

Eivin Røskaft
biologisk mangfold, bevaring av naturen, menneskets atferd (fra biologisk synsvinkel), Afrika, evolusjon, populasjonsvekst

Leif Edward Ottesen Kennair
sex, evolusjonspsykologi, partnervalg og sexatferd, angst, tvangslidelser, psykoterapi

Jarle Mork
evolusjon og evolusjonsgenetikk, bærekraftig forvaltning, fiskebiologi, fiskeribiologi, vandringer, fiskestammer i Atlanteren, populasjonsgenetikk marine fisk, marine tidsserier (havklima, biologi)

Irja Ida Ratikainen
evolusjon, dyreatferd, foreldreinvestering hos dyr, tilpasninger til uforutsigbare miljøer, bevaringsbiologi

Hans K. Stenøien
evolusjon planter, naturhistorie, livets tre

Arne Moksnes
evolusjon, fugler, rype, parasitter (særlig på gjøk), økologi planter og dyr, arktisk økologi, human evolusjon

Christophe Pelabon
evolusjon, dyreanatomi, pollinering (bestøving)

Torbjørn Ekrem
evolusjonsbiologi, DNA strekkoding, naturhistorie, insekter


Se også:
Biologi og bioteknologi
Gener/DNA og RNA
Molekylærbiologi
Syntetisk biologi
Systembiologi


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.