Ekspertlister for journalister

Etikk og samfunnsansvar

May Thorseth, Institutt for filosofi og religionsvitenskap
etikk, anvendt etikk, forskningsetikk
May Thorseth

Annik Magerholm Fet, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
bærekraft, miljøledelse, bedriftens samfunnsansvar (CSR), livsløpsanalyser (LCA), miljømerking (EPD), bærekraftig innovasjon, lavutslippssamfunnet, maritime miljøanalyser, standardisering
Annik Magerholm Fet

Berge Solberg, Institutt for samfunnsmedisin
medisinsk etikk, etikk og assistert befruktning, biobank og fosterdiagnostikk, forskningsetikk
Berge Solberg

Siri Granum Carson, Institutt for filosofi og religionsvitenskap
etikk, samfunnsansvar
Siri Granum Carson

Wenche Aarseth, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk
prosjektledelse, samhandling og samspill i prosjekt, globale prosjekt, interessentledelse, media og kommunikasjon i prosjekt (krise, omdømme, etikk, samfunnsansvar), relasjoner og forretningsutvikling i prosjekt
Wenche Aarseth

Patrick Kermit, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap
funksjonshemming, hørselhemming, døvhet, tegnspråk, cochleaimplantater (CI), spesialpedagogikk, barn og unge, inkludering, bioetikk, medisinsk etikk, profesjonsetikk, tolking, rettssikkerhet
Patrick Kermit

 

Se også:
Entreprenørskap
Industri og produksjon
Innovasjon og produktutvikling
Næringsliv og forretningsmodeller

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.