Ekspertlister for journalister

Entreprenørskap

Nina Irene Gunnerud Berg, Geografisk institutt
sosialt entreprenørskap
Nina Irene Gunnerud Berg

Luitzen de Boer, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
innkjøp / offentlige innkjøp, logistikk
Luitzen de Boer

Øystein Widding, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
entreprenørskap, innovasjon, finansiering tidlig fase, teknologibasert forretningsutvikling, teknologioverføring
Øystein Widding

Martin Steinert, Institutt for produktutvikling og materialer
designtenkning, radikal innovation, produktutvikling, emosjonell ingeniørvitenskap, fysiologiske sensorer i ingeniørvitenskap, radikal prototyping
Martin Steinert

Roger Sørheim, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
entreprenørskap, innovasjon, finansiering tidlig fase, teknologibasert forretningsutviklling, teknologioverføring
Roger Sørheim

Tim Torvatn, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
prosjektledelse, innkjøp, leverandørrelasjoner
Tim Torvatn

Asbjørn Karlsen, Geografisk institutt
sosialt entreprenørskap, innovasjon, regional utvikling, industriell omstilling
Asbjørn Karlsen

Sjur Dagestad, Institutt for produktutvikling og materialer
entreprenørskap, gründer, innovasjon, kreativitet, kunde og marked
Sjur Dagestad

Karl Klingsheim, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
entreprenørskap, innovasjon, nyskaping, gründer, teknologioverføring, patenter og næringslivet
Karl Klingsheim

Ola Jon Mork, Avdeling for maritim teknologi og operasjoner
industri og produksjon, innovasjon og produktutvikling, entreprenørskap
Ola Jon Mork

 

Se også:
Etikk og samfunnsansvar
Industri og produksjon
Innovasjon og produktutvikling
Næringsliv og forretningsmodeller

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.