Ekspertlister for journalister

Energi og energieffektivisering

Carlos Alberto Dorao, Institutt for energi- og prosessteknikk
gass/væskeseparasjon, væske/væskeseparasjon, produksjon, varmeoverføring, tofase strømsystemer
Carlos Alberto Dorao

Anne Grete Hestnes, Institutt for byggekunst, historie og teknologi
energieffektivisering
Anne Grete Hestnes

Trygve Magne Eikevik, Institutt for energi- og prosessteknikk
energieffektivisering i industrien, frysing, kjøling, tørking, varmepumper
Trygve Magne Eikevik

Edgar Hertwich, Institutt for energi- og prosessteknikk
ressurseffektivitet, miljøkonsekvenser av energiteknologi, klimavern
Edgar Hertwich

Natasa Nord, Institutt for energi- og prosessteknikk
bygningers energiforsyning, bygningsautomatisering og -drift, fjernvarme, nullutslippsbygg, energiovervåking i bygg
Natasa Nord

Vojislav Novakovic, Institutt for energi- og professteknikk
energieffektivisering
Vojislav Novakovic

Hans Martin Mathisen, Institutt for energi- og prosessteknikk
energieffektivisering, inneklima
Hans Martin Mathisen

Olav Bolland, Institutt for energi- og prosessteknikk
energieffektivisering, forurensing, olje og gass, klima, CO2
Olav Bolland

Daniel Mueller, Institutt for vann- og miljøteknikk
energieffektivisering, livsløpsanalyser, analyser materialstrøm
Daniel Beat Müeller

Helge Brattebø, Institutt for vann- og miljøteknikk
energieffektivisering, bærekraftig energi, livsløpsanalyser
Helge Brattebø

Stein-Erik Fleten, Institutt for industriell økonomi og teknologledelse
energimarkeder, råvarepriser, investeringer, grønne sertifikater og støtteordninger, kraftmarkedet, bedriftsøkonomi, finans, økonomisk risiko, finansiell risiko
Stein-Erik Fleten

Marta Molinas, Institutt for teknisk kybernetikk
mikro-grid, smartgrid, fornybar energi, kraftelektronikk
Marta Molinas

Christian Klöckner, Psykologisk institutt
energieffektivisering, reduksjon klimautslipp, bærekraftig konsum, valg transportmidler, miljøinvesteringer (elbil, nullutslippshus)
Christian Klöckner

Magnus Jahre, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
energieffektivitet, datamaskiner, prosessorer, minnesystemer
Magnus Jahre

Harald Gether, Institutt for geologi og bergteknikk
energieffektivisering, bærekraftig energi, bærekraftig energiomlegging, innovasjon
Harald Gether

Espen Moe, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
energipolitikk, internasjonal politisk økonomi, langsiktig økonomisk vekst, finanskrise, EU, USA/amerikansk politikk og utenrikspolitikk, Japan, internasjonal politikk og utenrikspolitikk
Espen Moe

Martin Hohmann-Marriott, Institutt for bioteknologi
bioenergi, energiproduksjon i økosystem, fornybar energi, syntetisk biologi
Martin Hohmann-Marriott

Asgeir Tomasgard, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
energipolitikk, energiøkonomi, energisystem
Asgeir Tomasgard

Frode Seland, Institutt for materialteknologi
elektrokjemi, hydrogenteknologi, brenselceller, elektrolyse, korrosjon og korrosjonsbeskyttelse, elektrokjemiske måleteknikker
Frode Seland

Fernanda Acre Pacheco, Institutt for byggekunst, historie og teknologi
arkitektur, romlig kvalitetsvurdering, renovering av bolig, verktøy for å vurdere byggytelse, bygningsdeler og helhet, energieffektivitet
Fernanda Acre Pacheco

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.