Ekspertlister for journalister

Eldre og geriatri

Olav Sletvold
eldre, aldring, geriatri, gangvansker, tendens til fall, lårhalsbrudd

Jorunn L. Helbostad
eldre, fall, motorisk kontroll, balanse, geriatri og gangfunksjon


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.