Ekspertlister for journalister

Ekstremvær og konsekvenser

Hvor sårbare er vi ved naturkatastrofer?

Noen kommuner får det verre enn andre ved naturkatastrofer. Geografisk instittutt har utarbeidet oversikt over sosial sårbarhet for landets kommuner.

Jan Ketil Rød, Geografisk institutt
sosial og fysisk sårbarhet ved naturkatastrofer, kart, geografiske informasjonssystemer
Jan Ketil Rød

 

Flom ødelegger hus, veger og annen infrastruktur

Ånund Killilngtveit, Institutt for vann- og miljøteknikk
flom, vannkraft, vassdrag
Ånund Killilngtveit

Knut Alfredsen, Institutt for vann- og miljøteknikk
flom, vannkraft, vassdrag
Knut Alfredsen

Sveinung Sægrov, Institutt for vann- og miljøteknikk
flom, drikkevann, vannforsyning, avløp
Sveinung Sægrov

Inge Hoff, Institutt for bygg, anlegg og transport
rehabilitering og vedlikehold av veger, vegbygging 
Inge Hoff

 

Vannmasser og sterk vind forårsaker ras, skred og utglidninger. Kan vi bygge vi for å stå imot naturkreftene?

Steinar Nordal, Institutt for bygg, anlegg og transport
byggekonstruksjoner ift jordras, leirras, skred og utglidninger
Steinar Nordal

Gustav Grimstad, Institutt for bygg, anlegg og transport
byggekonstrusjoner ift jordras, leirras, skred og utglidninger
Gustav Grimstad

Gudmund Eiksund, Institutt for bygg, anlegg og transport
byggekonstruksjoner ift jordskjelv, jordras, leirras, skred og utglidninger
Gudmund Eiksund

Bjørn Nilsen, Institutt for geologi og bergteknikk
ras: tunneller, undergrunnsanlegg, fjellskjæringer, fjellskred
Bjørn Nilsen

Stig Geving, Institutt for bygg, anlegg og transport
byggskader
Stig Geving

 

Risiko og sikkerhet til lands og til vanns

Jan Hovden, Institutt for industriell økonomi og tekologiledelse
sikkerhet, samfunnssikkerhet
Jan Hovden

Stein Haugen, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk
store ulykker og alvorlige konsekvenser
Stein Haugen

 

Telenett

Poul E. Heegaard, Institutt for telematikk
kommunikasjonssystemer, trådløse nett
Poul E. Heegaard

John Krogstie, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
mobile systemer
John Krogstie

 

Hva koster ekstremvær for samfunnet?

Ragnar Torvik, Institutt for samfunnsøkonomi
samfunnsøkonomi, låne penger, makroøkonomi, internasjonal økonomi, økonomisk politikk
Ragnar Torvik

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.