Ekspertlister for journalister

Dramatiske hendelser

Dramatiske hendelser krever forklaringer, analyser av sikkerhet og kommunikasjon, svar på hvorfor det skjedde og ikke minst: Hva gjør vi nå?

 

Arv-miljø og hukommelse

Menno Witter, Kavliinstituttet/Senter for nevrale nettverk
hjernen, hukommelse, læring
Menno Witter

May-Britt Moser, Kavliinstituttet/Senter for nevrale nettverk
hjernen, hukommelse, stedsans
May-Britt Moser

Edvard Ingjald Moser, Kavliinstituttet/Senter for nevrale nettverk
hjernen, hukommelse, stedsans
Edvard Ingjald Moser

 

Barn og læring

Turid Suzanne Berg-Nielsen, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt-Norge)
oppdragelse, foreldrestress, barn og psykisk helse
Turid Suzanne Berg-Nielsen

May Britt Drugli, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt-Norge)
små barn og læring
May Britt Drugli

 

Bygg, arkitektur

Knut Erik Solem, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
trender, fremtid
Knut Erik Solem

Stig Geving, Institutt for bygg, anlegg og transport
byggskader
Stig Geving

Svein Remseth, Institutt for konstruksjonsteknikk
jordskjelv, byggekonstruksjoner og store skader
Svein Remseth

Knut Ove Eliassen, Institutt for språk og litteratur
modernisme, postmodernisme
Knut Ove Eliassen

Hans Narve Skotte, Institutt for byforming og planlegging
arkitektur, gjenreisning etter katastrofer
Hans Narve Skotte

Markus Schwai, Institutt for byforming og planlegging
urban planlegging, arkitektur, typologier (bygningstyper og design)
Markus Schwai

 

Dataspill, film og tv

Anne Gjelsvik, Institutt for kunst- og medievitenskap
film, tv
Anne Gjelsvik

Kristine Ask, Institutt for tverrfaglige kulturstudier
dataspill, virtuelle verdener, onlinekulturer
Kristine Ask

 

Ekstremisme og fundamentalisme

Jennifer Leigh Bailey, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
fundamentalisme i nyere tid
Jennifer Leigh Bailey

Morten Levin, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
antisemittisme
Morten Levin

Ulrika Mårtensson, Institutt for filosofi og religionsvitenskap
islamisme
Ulrika Mårtensson

Asbjørn Dyrendal, Institutt for filosofi og religionsvitenskap
kristen fundamentalisme, konspirasjonsteorier
Asbjørn Dyrendal

 

Helse og sykefravær

Turid Lingaas Holmen, Institutt for samfunnsmedisin
ungdom og helse, samfunnsmedisin
Turid Lingaas Holmen

Steinar Westin, Institutt for samfunnsmedisin
uførhet, helsevesenet, samfunnsmedisin
Steinar Westin

Steinar Krokstad, Institutt for samfunnsmedisin
folkehelse, samfunnsmedisin, sosialmedisin
Steinar Krokstad

 

IKT, nett, mobile systemer og datamaskiner

Bjarne E. Helvik, Institutt for telematikk
driftssikkerhet, pålitelighet og feiltoleranse i IKT-systemer, robuste nett og kommunikasjonssystemer
Bjarne E. Helvik

Poul E. Heegaard, Institutt for telematikk
kommunikasjonssystemer, trådløse nett
Poul E. Heegaard

John Krogstie, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
mobile systemer, datasystemer, IKT i offentlig sektor
John Krogstie

Stig Frode Mjølsnes, Institutt for telematikk
kryptering, kryptografi, kryptologi, informasjonssikkerhet
Stig Frode Mjølsnes

Harald Øverby, Institutt for telematikk
optisk nett-teknologi, kostanalyser IKT
Harald Øverby

Kristian Gjøsteen, Institutt for matematiske fag
elektronisk identifikasjon, kryptografi, informasjonssikkerhet, IT-sikkerhet, sikkerhet i IT-infrastrukturer
Kristian Gjøsteen

Svein Yngvar Willassen, Institutt for telematikk
digital etterforskning
Svein Yngvar Willassen

Magnus Jahre, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
datamaskiner, energieffektivitet, prosessorer, minnesystemer
Magnus Jahre

 

Innvandrere og flyktninger

Berit Berg, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap
innvandrere, flyktninger
Berit Berg

 

Kommunikasjon og logistikk

Alf Steinar Sætre, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
kommunikasjon i organisasjoner
Alf Steinar Sætre

Britt-Marie Drottz Sjøberg, Psykologisk institutt
frykt og sikkerhet, mentale forberedelser, informasjon og kommunikasjon
Britt-Marie Drottz Sjøberg

Tor Medalen, Institutt for byforming og planlegging
transportplanlegging
Tor Medalen

Hanne Rustad, Institutt for språk og litteratur
risikokommunikasjon, helsekommunikasjon, språklig kommunikasjon 
Hanne Rustad

 

Politikk og politiske perspektiver

Toril Aalberg, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
politiske valg
Toril Aalberg

Anders Todal Jenssen, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
politiske valg
Anders Todal Jenssen

Torbjørn Lindstrøm Knutsen, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
utenrikspolitikk, internasjonal politikk, amerikansk politikk
Torbjørn Lindstrøm Knutsen

George Chabert, Institutt for språk og litteratur
Frankrike: politikk i dag, samfunn, politisk historie
George Chabert

Kristian Steinnes, Institutt for språk og litteratur
EU, sosialdemokratiet, politisk historie
Kristian Steinnes

Gunnar Fermann, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
sikkerhetspolitikk, utenrikspolitikk, internasjonal politikk, ISIL/IS
Gunnar Fermann

Gary Love, Institutt for språk og litteratur
Storbritannia: politikk, historie
Gary Love

Espen Moe, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
USA/amerikansk politikk og utenrikspolitikk, Japan, internasjonal politikk og utenrikspolitikk, internasjonal politisk økonomi, finanskrise
Espen Moe

 

Sikkerhet og konsekvenser

Magnus Langseth, SIMLab, Institutt for konstruksjonsteknikk
risiko- og sårbarhetsanalyser, beskyttelse, konsekvens av ulykker, katastrofer/naturkatastrofer og terror, lettere konstruksjoner, konstruksjonsteknikk, kollisjonssikkerhet, krasjtesting, fotgjengersikkerhet, sikrere veger, beskyttelse mot ekstrem last, eksplosjonslast, støt på rørledninger (offshore)
Magnus Langseth

Jan Hovden, Institutt for industriell økonomi og tekologiledelse
sikkerhet, samfunnssikkerhet, konsekvenser av store og dramatiske hendelser
Jan Hovden

Per Morten Schiefloe, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
organisasjon og sikkerhet, samfunnssikkerhet
Per Morten Schiefloe

Stein Haugen, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk
store ulykker og alvorlige konsekvenser
Stein Haugen

Carl Martin Larsen, Institutt for marin teknikk
utmatting og sammenbrudd skip og marine konstruksjoner, ulykker og kollisjoner på havet, oppsamling oljeutslipp
Carl Martin Larsen

Svein Valla, Institutt for bioteknologi
industriell bioteknologi, mikrobiologi, genetikk i mikroorganismer
Svein Valla

Sverre Quale, Institutt for energi- og prosessteknikk
ledelse, sikkerhet og risiko, luftfart og jernbane
Sverre Quale

Endre Sjøvold, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
ledelse, prosjekt- og høyytelsesteam, sykehus, teamprestasjon under usikkerhet, kriser og militære operasjoner
Endre Sjøvold

Jan Erik Vinnem, Institutt for marin teknikk
olje og gass – alle aspekter knyttet til store ulykker; brann, eksplosjon, kollisjon, kantring mv.
Jan Erik Vinnem

 

Sosial og fysisk sårbarhet ved katastrofer

Jan Ketil Rød, Geografisk institutt
sosial og fysisk sårbarhet ved naturkatastrofer, kart, geografiske informasjonssystemer (GIS)
Jan Ketil Rød

 

Stress, kriser og behandling

Alf O. Brubakk, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
ekstreme påkjenninger
Alf O. Brubakk

Are Holen, Institutt for nevromedisin
krisepsykiatri, stress
Are Holen

Leif Edward Ottesen Kennair, Psykologisk institutt
angst, tvangslidelser, psykoterapi
Leif Edward Ottesen Kennair

Roger Hagen, Psykologisk institutt
angst, depresjon, psykoser, psykiske lidelser
Roger Hagen

Joar Øveraas Halvorsen, Psykologisk institutt
voldtekt/seksuelle overgrep, tortur, posttraumatisk stress/stresslidelse og psykologisk behandling
Joar Øveraas Halvorsen

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.