Ekspertlister for journalister

Dramatiske hendelser

Dramatiske hendelser krever forklaringer, analyser av sikkerhet og kommunikasjon, svar på hvorfor det skjedde og ikke minst: Hva gjør vi nå?

Arv-miljø og hukommelse

Menno Witter
hjernen, hukommelse, læring

Barn og læring

Turid Suzanne Berg-Nielsen
oppdragelse, foreldrestress, barn og psykisk helse

May Britt Drugli
små barn og læring

Bygg, arkitektur

Knut Erik Solem
trender, fremtid

Stig Geving
byggskader

Svein Remseth
jordskjelv, byggekonstruksjoner og store skader

Knut Ove Eliassen
modernisme, postmodernisme

Hans Narve Skotte
arkitektur, gjenreisning etter katastrofer

Markus Schwai
urban planlegging, arkitektur, typologier (bygningstyper og design)

Dataspill, film og tv

Anne Gjelsvik
film, tv

Kristine Ask
dataspill, virtuelle verdener, onlinekulturer

Ekstremisme og fundamentalisme

Jennifer Leigh Bailey
fundamentalisme i nyere tid

Morten Levin
antisemittisme

Asbjørn Dyrendal
kristen fundamentalisme, konspirasjonsteorier

Helse og sykefravær

Turid Lingaas Holmen
ungdom og helse, samfunnsmedisin

Steinar Westin
uførhet, helsevesenet, samfunnsmedisin

Steinar Krokstad
folkehelse, samfunnsmedisin, sosialmedisin

IKT, nett, mobile systemer og datamaskiner

Bjarne E. Helvik
driftssikkerhet, pålitelighet og feiltoleranse i IKT-systemer, robuste nett og kommunikasjonssystemer

Poul E. Heegaard
kommunikasjonssystemer, trådløse nett

John Krogstie
mobile systemer, datasystemer, IKT i offentlig sektor

Stig Frode Mjølsnes
kryptering, kryptografi, kryptologi, informasjonssikkerhet

Harald Øverby
optisk nett-teknologi, kostanalyser IKT

Kristian Gjøsteen
elektronisk identifikasjon, kryptografi, informasjonssikkerhet, IT-sikkerhet, sikkerhet i IT-infrastrukturer

Svein Yngvar Willassen
digital etterforskning

Magnus Jahre
datamaskiner, energieffektivitet, prosessorer, minnesystemer

Kommunikasjon og logistikk

Alf Steinar Sætre
kommunikasjon i organisasjoner

Britt-Marie Drottz Sjøberg
frykt og sikkerhet, mentale forberedelser, informasjon og kommunikasjon

Tor Medalen
transportplanlegging

Hanne Rustad
risikokommunikasjon, helsekommunikasjon, språklig kommunikasjon

Migrasjon

Berit Berg
innvandrere, flyktninger

Politikk og politiske perspektiver

Toril Aalberg
politiske valg

Anders Todal Jenssen
politiske valg

Torbjørn Lindstrøm Knutsen
utenrikspolitikk, internasjonal politikk, amerikansk politikk

George Chabert
Frankrike: politikk i dag, samfunn, politisk historie

Kristian Steinnes
EU, sosialdemokratiet, politisk historie

Gunnar Fermann
sikkerhetspolitikk, utenrikspolitikk, internasjonal politikk, ISIS/ISIL/IS

Gary Love
Storbritannia: politikk, historie

Espen Moe
USA/amerikansk politikk og utenrikspolitikk, Japan, internasjonal politikk og utenrikspolitikk, internasjonal politisk økonomi, finanskrise

Sikkerhet og konsekvenser

Magnus Langseth
risiko- og sårbarhetsanalyser, beskyttelse, konsekvens av ulykker, katastrofer/naturkatastrofer og terror, lettere konstruksjoner, konstruksjonsteknikk, kollisjonssikkerhet, krasjtesting, fotgjengersikkerhet, sikrere veger, beskyttelse mot ekstrem last, eksplosjonslast, støt på rørledninger (offshore)

Jan Hovden
sikkerhet, samfunnssikkerhet, konsekvenser av store og dramatiske hendelser

Per Morten Schiefloe
organisasjon og sikkerhet, samfunnssikkerhet

Stein Haugen
store ulykker og alvorlige konsekvenser

Carl Martin Larsen
utmatting og sammenbrudd skip og marine konstruksjoner, ulykker og kollisjoner på havet, oppsamling oljeutslipp

Svein Valla
industriell bioteknologi, mikrobiologi, genetikk i mikroorganismer

Sverre Quale
ledelse, sikkerhet og risiko, luftfart og jernbane

Endre Sjøvold
ledelse, prosjekt- og høyytelsesteam, sykehus, teamprestasjon under usikkerhet, kriser og militære operasjoner

Jan Erik Vinnem
olje og gass – alle aspekter knyttet til store ulykker; brann, eksplosjon, kollisjon, kantring mv.

Sosial og fysisk sårbarhet ved katastrofer

Jan Ketil Rød
sosial og fysisk sårbarhet ved naturkatastrofer, kart, geografiske informasjonssystemer (GIS)

Stress, kriser og behandling

Alf O. Brubakk
ekstreme påkjenninger

Are Holen
krisepsykiatri, stress

Leif Edward Ottesen Kennair
angst, tvangslidelser, psykoterapi

Roger Hagen
angst, depresjon, psykoser, psykiske lidelser

Joar Øveraas Halvorsen
voldtekt/seksuelle overgrep, tortur, posttraumatisk stress/stresslidelse og psykologisk behandling


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra | Steinar Brandslet (permisjon til 12. desember)

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.