Ekspertlister for journalister

Dialekter

Terje Lohndal, Institutt for språk og litteratur
dialekter, lingvistikk, grammatikk, setningsstruktur, betydning, språk og filosofi, språk og biologi
Terje Lohndal

Kristin Melum Eide, Institutt for språk og litteratur
dialekter, språklig variasjon og nyskaping, grammatikk, universalgrammatikk, sammenlignende språkvitenskap, språktilegnelse hos barn og voksne, norsk som førstespråk og andrespråk
Kristin Melum Eide

Tor Erik Jenstad, Institutt for språk og litteratur
dialekter, banning, skjellsord
Tor Erik Jenstad

Brit Kirsten Mæhlum, Institutt for språk og litteratur
dialekter og dialektendringer, engelsk: påvirkning i norsk, engelsk: status i Norge, minoritetsspråk – majoritetsspråk, «riktig» språk
Brit Kirsten Mæhlum

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.