Ekspertlister for journalister

Dialekter

Terje Lohndal, Institutt for språk og litteratur
dialekter, lingvistikk, grammatikk, setningsstruktur, betydning, språk og filosofi, språk og biologi
Terje Lohndal

Kristin Melum Eide, Institutt for språk og litteratur
dialekter, språklig variasjon og nyskaping, grammatikk, universalgrammatikk, sammenlignende språkvitenskap, språktilegnelse hos barn og voksne, norsk som førstespråk og andrespråk
Kristin Melum Eide

Tor Erik Jenstad, Institutt for språk og litteratur
dialekter, banning, skjellsord
Tor Erik Jenstad

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.