Ekspertlister for journalister

Byutvikling

Tor Medalen, Institutt for byforming og planlegging
veg og trafikk, parkering, kollektivtransport, reisevaner, transportplanlegging, byutvikling, arealplanlegging og arealbruk
Tor Medalen

Inge Hoff, Institutt for bygg, anlegg og transport
vegbygging, asfalt, pukk og grus, telehiv, vedlikehold og rehabilitering av veger, georadar
Inge Hoff

Ola Svein Stugu, Institutt for historiske studier
by- og regionhistorie, kulturminne, nasjonal identitet
Ola Svein Stugu

Carl Fredrik Lutken Shetelig, Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning
byutvikling: byplanlegging og byforming, arkitektur, arkitekturnæring, tre som byggemateriale
Carl Fredrik Lutken Shetelig

Hans Narve Skotte, Institutt for byforming og planlegging
arkitektur og samfunn, slum og byplanlegging/byutvikling i Sør, bistand, bistandsaktører og utvikling, gjenreisning ved krig og naturkatastrofer -
Balkan, Bosnia, krigen 1992-1995, gjenreisningen
Hans Narve Skotte

Markus Schwai, Institutt for byforming og planlegging
urban design, urban planlegging, typologier (arkitektonisk form og bygningstyper), arkitektens medvirkning
Markus Schwai

Torbjørn Rundmo, Psykologisk institutt
transportsikkerhet
Torbjørn Rundmo

 

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.