Ekspertlister for journalister

Byutvikling

Tor Medalen
veg og trafikk, parkering, kollektivtransport, reisevaner, transportplanlegging, byutvikling og bærekraftig by- og regionplanlegging, arealplanlegging, arealbruk

Inge Hoff
vegbygging, asfalt, pukk og grus, telehiv, vedlikehold og rehabilitering av veger, georadar

Ola Svein Stugu
by- og regionhistorie, kulturminne, nasjonal identitet

Carl Fredrik Lutken Shetelig
byutvikling: byplanlegging og byforming, arkitektur, arkitekturnæring, tre som byggemateriale

Hans Narve Skotte
arkitektur og samfunn, slum og byplanlegging/byutvikling i Sør, bistand, bistandsaktører og utvikling, gjenreisning ved krig og naturkatastrofer -
Balkan, Bosnia, krigen 1992-1995, gjenreisningen

Markus Schwai
urban design, urban planlegging, typologier (arkitektonisk form og bygningstyper), arkitektens medvirkning

Torbjørn Rundmo
transportsikkerhet

Arvid Aakre
trafikkteknikk, trafikksikkerhet, trafikkavvikling, kø og forsinkelser, prioritering, regulering og styring av trafikk, utslipp og miljøkonsekvenser, modellering og simulering av trafikk, intelligente transportsystemer (ITS), utforming av veg og gatenett, føreratferd, effektivitet og sikkerhet, ny teknologi i kjøretøy, analyse og rekonstruksjon av vegtrafikkulykker

Helge Brattebø
bærekraft, industriell økologi, bioenergi og biodrivstoff, energi og energieffektivisering, miljøanalyse, LCA (livssyklusanalyse), MFA (materialflyt i samfunnet), vann og avløp, vannforvaltning, energi i bygg, urban infrastruktur


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.