Ekspertlister for journalister

Blod og blodsykdommer

Anders Waage, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin
blodsykdommer: leukemi, blodpropp, anemi, benmargstransplantasjon
Anders Waage

Magne Børset, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin
kreft, beinmargskreft (myelomatose), molekylær onkologi, kreft i blod og lymfesystemet, immunologi, blodbankvirksomhet
Magne Børset

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister
 

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.