Ekspertlister for journalister

Bistand og byutvikling i Sør

Ragnhild Lund, Geografisk institutt
bistand, kvinner i det globale sør, konflikt og gjenreising etter krig og naturkatastrofer
Ragnhild Lund

Jørn Rattsø, Institutt for samfunnsøkonomi
bistand, offentlige utredninger, kommuneøkonomi, Produktivitetskommisjonen
Jørn Rattsø

Indra de Soysa, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
bistand, menneskerettigheter, globalisering, krig og fred
Indra de Soysa

Hans Narve Skotte, Institutt for byforming og planlegging
bistand, bistandsaktører og utvikling, slum og byplanlegging/byutvikling i Sør, gjenreisning ved krig og naturkatastrofer, arkitektur og samfunn -
Balkan, Bosnia, krigen 1992-1995, gjenreisningen
Hans Narve Skotte

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.