Ekspertlister for journalister

Biodrivstoff og bioenergi

Anna Synnøve Nordgård, Institutt for bioteknologi
biogass, småskala anlegg for norsk landbruk, mikrobiologi i biogass, høyt ammoniakknivå, driftsproblemer, kumøkk og grisemøkk
Anna Synnøve Nordgård

Kjetill Østgaard, Institutt for bioteknologi
biogass, bioenergi, biodrivstoff
Kjetill Østgaard

Olav Vadstein, Institutt for bioteknologi
biodiesel fra alger, bioenergi (mikrobiell), krill og plankton, bakterier og fiskeoppdrett, algeskall og solceller
Olav Vadstein

Edd Anders Blekkan, Institutt for kjemisk prosessteknologi
kjemisk industri - biodrivstoff, syntetisk drivstoff, oljeraffinering, metanol, kunstgjødsel, plast, katalyse
Edd Anders Blekkan

Anders Hammer Strømman, Institutt for energi- og prosessteknikk / Program for industriell økologi
bærekraft: matproduksjon, energi (bioenergi, vind, solceller, karbonfangst- og lagring) og transport (elbiler, hybridbiler, brenselceller, biodrivstoff, internasjonal transport), internasjonal handel og miljø, industriell økologi, klima og CO2, miljøanalyse
Anders Hammer Strømman

Martin Hohmann-Marriott, Institutt for bioteknologi
bioenergi, energiproduksjon i økosystem, fornybar energi, syntetisk biologi
Martin Hohmann-Marriott

Thorsten Hamann, Institutt for biologi
biodrivstoff og bioenergi, planter, blomster og trær, bioteknologi, gener/DNA, molekylærbiologi
Thorsten Hamann

Tomas Moe Skjølsvold, Institutt for tverrfaglige kulturstudier / Centre for Sustainable Energy Studies (CenSES)
teknologiens og vitenskapens rolle i samfunnet med særlig fokus på energisystemet, smartgrid, fornybar energi, klima og endringsprosesser, kontroverser, innovasjon og bruk av ny teknologi
Tomas Moe Skjølsvold

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.