Ekspertlister for journalister

Helse hos barn og ungdom

Nanna Sønnichsen Kayed
psykisk helse, barnevern

Marit Indredavik
barne- og ungdomspsykiatri, psykisk helse hos barn født med lav fødselsvekt

Jannike Kaasbøll
kronisk smerte, ungdom, mental helse, foreldre, angst/depresjon

Turid Lingaas Holmen
ungdommer og helse, helseundersøkelser, Ung-HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag)

Mila Vulchanova
utviklingsforstyrrelser (autisme, Asperger), lærevansker, språktilegnelse, læring andrespråk, språkutvikling, språk og tenkning, språktalent

Rigmor Austgulen
svangerskapsforgiftning, fostervekt, for tidlig født

Audrey van der Meer
spedbarn, hjerneutvikling, sanseoppfatning, motorikk, prematur

An-Magritt Jensen
barn som pendler mellom to hjem, farskap, barnløshet hos menn, samboerskap og risiko for brudd, barns sosiale betydning for unge kvinner og menn, fertilitet og fattigdom i Kenya

Hermundur Sigmundsson
ferdigheter lesing og matematikk, dysleksi, matematiske vansker, utvikling motorikk, motoriske vansker, fysisk aktivitet, tekniske ferdigheter idrett, generelt om læring og ferdighetsutvikling, kreativitet

Tatek Abebe
foreldreløse barn og sosiale konsekvenser av AIDS i Etiopia mfl, fattigdom og levebrød by og land, sosial endring Øst-Afrika, forskningsmetoder på barn, etikk

Patrick Kermit
funksjonshemming, hørselhemming, døvhet, tegnspråk, cochleaimplantater (CI), spesialpedagogikk, barn og unge, inkludering, bioetikk, medisinsk etikk, profesjonsetikk, tolking, rettssikkerhet

Dag Bratlid
barnehelse og ernæring, miljøgifter i morsmelk, miljøgifter og barn, premature, medfødte misdannelser, behandling av alvorlig syke, norsk helsetjeneste

Per Egil Mjaavatn
barn/unge og fysisk aktivitet, helse, idrett, livsstil og oppvekst

Kari Risnes
barnesykdommer, vekt nyfødte, fostervekst, sykdom og levealder knyttet til fosterlivet

Lars Adde
bevegelsesutvikling hos barn - første år og senere

Silje Steinsbekk
overvekt/fedme, mat/spiseatferd, vekt og kropp

Arve Strandheim
rus og psykisk helse hos ungdom

Øyfrid Larsen Moen
barn og ungdom og psykisk helse, familiesentrert omsorg, familier med barn med ADHD

Marit Ursin
barn, ungdom, Brasil, Latin-Amerika, vold, narkotika, gatebarn, hjemløshet

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.