Ekspertlister for journalister

Helse hos barn og ungdom

Nanna Sønnichsen Kayed, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt-Norge)
psykisk helse, barnevern
Nanna Sønnichsen Kayed

Marit Indredavik, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt-Norge)
barne- og ungdomspsykiatri, psykisk helse hos barn født med lav fødselsvekt
Marit Indredavik

Jannike Kaasbøll, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt-Norge)
kronisk smerte, ungdom, mental helse, foreldre, angst/depresjon
Jannike Kaasbøll

Turid Lingaas Holmen, Institutt for samfunnsmedisin
ungdommer og helse, helseundersøkelser, Ung-HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag)
Turid Lingaas Holmen

Mila Vulchanova, Institutt for språk og litteratur
utviklingsforstyrrelser (autisme, Asperger), lærevansker, språktilegnelse, læring andrespråk, språkutvikling, språk og tenkning, språktalent
Mila Vulchanova

Rigmor Austgulen, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin
svangerskapsforgiftning, fostervekt, for tidlig født
Rigmor Austgulen

Audrey van der Meer, Psykologisk institutt
spedbarn, hjerneutvikling, sanseoppfatning, motorikk, prematur
Audrey van der Meer

An-Magritt Jensen, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
barn som pendler mellom to hjem, farskap, barnløshet hos menn, samboerskap og risiko for brudd, barns sosiale betydning for unge kvinner og menn, fertilitet og fattigdom i Kenya
An-Magritt Jensen

Hermundur Sigmundsson, Psykologisk institutt
ferdigheter lesing og matematikk, dysleksi, matematiske vansker, utvikling motorikk, motoriske vansker, fysisk aktivitet, tekniske ferdigheter idrett, generelt om læring og ferdighetsutvikling, kreativitet
Hermundur Sigmundsson

Tatek Abebe, Norsk senter for barneforskning
foreldreløse barn og sosiale konsekvenser av AIDS i Etiopia mfl, fattigdom og levebrød by og land, sosial endring Øst-Afrika, forskningsmetoder på barn, etikk
Tatek Abebe

Patrick Kermit, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap
funksjonshemming, hørselhemming, døvhet, tegnspråk, cochleaimplantater (CI), spesialpedagogikk, barn og unge, inkludering, bioetikk, medisinsk etikk, profesjonsetikk, tolking, rettssikkerhet
Patrick Kermit

Dag Bratlid, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer
barnehelse og ernæring, miljøgifter i morsmelk, miljøgifter og barn, premature, medfødte misdannelser, behandling av alvorlig syke, norsk helsetjeneste
Dag Bratlid

Per Egil Mjaavatn, Pedagogisk institutt
barn/unge og fysisk aktivitet, helse, idrett, livsstil og oppvekst
Per Egil Mjaavatn

Kari Risnes, Institutt for samfunnsmedisin
barnesykdommer, vekt nyfødte, fostervekst, sykdom og levealder knyttet til fosterlivet
Kari Risnes

Lars Adde, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer
bevegelsesutvikling hos barn - første år og senere
Lars Adde

Silje Steinsbekk, Psykologisk institutt
overvekt/fedme, mat/spiseatferd, vekt og kropp
Silje Steinsbekk

Arve Strandheim, Institutt for samfunnsmedisin
rus og psykisk helse hos ungdom
Arve Strandheim

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.