Ekspertlister for journalister

Barn, ungdom og familie

Nanna Sønnichsen Kayed
psykisk helse, barnevern

Randi Dyblie Nilsen
barnehage, barns hverdagsliv, barn og natur

An-Magritt Jensen
samboerskap og risiko for brudd, barn som pendler mellom to hjem, farskap, barnløshet hos menn, barns sosiale betydning for unge kvinner og menn, fertilitet og fattigdom i Kenya

Bent Olsen
barnehage, pedagogikk og utdanning barnehage og grunnskole, livsstil

Elin Kvande
fedrekvote og foreldrepermisjoner, kjønn og arbeidsliv, kunnskapsorganisasjoner, tidskulturer, grenseløse organisasjoner, multinasjonale organisasjoner, den norske organisasjonsmodellen

Ingunn Hagen
barn og media, kommersialisering av barndommen, mediebruk, publikum, kommunikasjon i organisasjoner, yoga og helse

Bjørn Konrad Rasmussen
kultur for og med barn, teater (performance, nyere produksjonsformer), kunstpedagogikk, kulturpolitikk, utdanningspolitikk estetiske fag (inklusive humaniora ved universitetene)

Anne Trine Kjørholt
barnehage, barnekultur, barns rettigheter, barns velferd, diskurser om barndom

Kjellrun Englund
tidlig språkutvikling

Berit Skog
barn, unge og voksnes bruk av sosiale medier: Facebook, Twitter, blogg, Instagram og mobil/sms
digitale kulturer, det digitale språket

Åse Bratterud
barn, barnehager, barnevern

Turid Suzanne Berg-Nielsen
barn og foreldre, oppdragelse, foreldrestress, barnehage, barn og psykisk helse

Vebjørg Tingstad
barndom, barnekultur, media, forbruk

Tatek Abebe
forskningsmetoder på barn, etikk, foreldreløse barn og sosiale konsekvenser av AIDS i Etiopia mfl, fattigdom og levebrød by og land, sosial endring Øst-Afrika

Heli Aaltonen
barne- og ungdomskultur, barne- og ungdomsteater

Kari Berg
forhold skole og barnevern, lærer og utsatte elevgrupper, pedagogikk

Steffen Wellinger
barn og arkitektur, arkitektur, bærekraft, prosjekteringsmetode

Brita Bungum
kontantstøtte, «tidsklemma», foreldres arbeidsliv, barns hverdag, arbeidsorganisering i hjemmet, tidsstrukturer i skoledagen, fravær i skolen

Stig Arve Sæther
idrett og ungdom, fotball, talent, måling av fysisk aktivitet

Ingvild Kvale Sørenssen
barn, media, tweens (10-12 år), populærkultur, forbruk

Øyfrid Larsen Moen
barn og ungdom og psykisk helse, familiesentrert omsorg, familier med barn med ADHD

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.