Ekspertlister for journalister

Barn, ungdom og familie

Nanna Sønnichsen Kayed, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt-Norge)
psykisk helse, barnevern
Nanna Sønnichsen Kayed

Randi Dyblie Nilsen, Norsk senter for barneforskning
barnehage, barns hverdagsliv, barn og natur
Randi Dyblie Nilsen

An-Magritt Jensen, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
samboerskap og risiko for brudd, barn som pendler mellom to hjem, farskap, barnløshet hos menn, barns sosiale betydning for unge kvinner og menn, fertilitet og fattigdom i Kenya
An-Magritt Jensen

Bent Olsen, Pedagogisk institutt
barnehage, pedagogikk og utdanning barnehage og grunnskole, livsstil
Bent Olsen

Elin Kvande, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
fedrekvote og foreldrepermisjoner, kjønn og arbeidsliv, kunnskapsorganisasjoner, tidskulturer, grenseløse organisasjoner, multinasjonale organisasjoner, den norske organisasjonsmodellen
Elin Kvande

Ingunn Hagen, Psykologisk institutt
barn og media, kommersialisering av barndommen, mediebruk, publikum, kommunikasjon i organisasjoner, yoga og helse
Ingunn Hagen

Bjørn Konrad Rasmussen, Institutt for kunst- og medievitenskap
kultur for og med barn, teater (performance, nyere produksjonsformer), kunstpedagogikk, kulturpolitikk, utdanningspolitikk estetiske fag (inklusive humaniora ved universitetene)
Bjørn Konrad Rasmussen

Anne Trine Kjørholt, Norsk senter for barneforskning
barnehage, barnekultur, barns rettigheter, barns velferd, diskurser om barndom
Anne Trine Kjørholt

Kjellrun Englund, Psykologisk institutt
tidlig språkutvikling
Kjellrun Englund

Berit Skog, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
barn, unge og voksnes bruk av sosiale medier: Facebook, Twitter, blogg, Instagram og mobil/sms
digitale kulturer, det digitale språket
Berit Skog

Åse Bratterud, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt-Norge)
barn, barnehager, barnevern
Åse Bratterud

Turid Suzanne Berg-Nielsen, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt-Norge)
barn og foreldre, oppdragelse, foreldrestress, barnehage, barn og psykisk helse
Turid Suzanne Berg-Nielsen

Vebjørg Tingstad, Norsk senter for barneforskning
barndom, barnekultur, media, forbruk
Vebjørg Tingstad

Tatek Abebe, Norsk senter for barneforskning
forskningsmetoder på barn, etikk, foreldreløse barn og sosiale konsekvenser av AIDS i Etiopia mfl, fattigdom og levebrød by og land, sosial endring Øst-Afrika
Tatek Abebe

Heli Aaltonen, Institutt for kunst- og medievitenskap
barne- og ungdomskultur, barne- og ungdomsteater
Heli Aaltonen

Kari Berg, Program for lærerutdanning
forhold skole og barnevern, lærer og utsatte elevgrupper, pedagogikk
Kari Berg

Steffen Wellinger, Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning
barn og arkitektur, arkitektur, bærekraft, prosjekteringsmetode
Steffen Wellinger

Brita Bungum, Program for lærerutdanning
kontantstøtte, «tidsklemma», foreldres arbeidsliv, barns hverdag, arbeidsorganisering i hjemmet, tidsstrukturer i skoledagen, fravær i skolen
Brita Bungum

Stig Arve Sæther, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
idrett og ungdom, fotball, talent, måling av fysisk aktivitet
Stig Arve Sæther

Ingvild Kvale Sørenssen, Institutt for tverrfaglige kulturstudier
barn, media, tweens (10-12 år), populærkultur, forbruk
Ingvild Kvale Sørenssen

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.