Ekspertlister for journalister

Bærekraft

Annik Magerholm Fet, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
bærekraft, miljøledelse, bedriftens samfunnsansvar (CSR), livsløpsanalyser (LCA), miljømerking (EPD), bærekraftig innovasjon, lavutslippssamfunnet, maritime miljøanalyser, standardisering
Annik Magerholm Fet

Espen Moe, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
energipolitikk, fornybar energi, klimapolitikk, USA/amerikansk politikk og utenrikspolitikk, Japan, internasjonal politikk og utenrikspolitikk, internasjonal politisk økonomi, langsiktig økonomisk vekst, finanskrise
Espen Moe

Helge Brattebø, Institutt for energi- og prosessteknikk
bærekraft, industriell økologi, miljøanalyse, energi, vann, avfall bygninger, byer
Helge Brattebø

Gunnar Austrheim, Vitenskapsmuseet
bærekraft, økosystemtjenester, naturgoder, kulturlandskap, biologisk mangfold, bevaringsbiologi, planteøkologi, fjell, beiting, planter
Gunnar Austrheim

Tor Medalen, Institutt for byforming og planlegging
veg og trafikk, parkering, kollektivtransport, reisevaner, transportplanlegging, byutvikling og bærekraftig by- og regionplanlegging, arealplanlegging, arealbruk
Tor Medalen

Anders Skonhoft, Institutt for samfunnsøkonomi
fiskeriøkonomi, miljøøkonomi, bærekraftig økonomi, økonomisk vekst, kostnads-nytteanalyse
Anders Skonhoft

Jarle Mork, Institutt for biologi
bærekraftig forvaltning, fiskebiologi, fiskeribiologi, vandringer, fiskestammer i Atlanteren, populasjonsgenetikk marine fisk, marine tidsserier (havklima, biologi), evolusjon og evolusjonsgenetikk
Jarle Mork

Christian Klöckner, Psykologisk institutt
bærekraftig konsum, energieffektivisering, reduksjon klimautslipp, valg transportmidler, miljøinvesteringer (elbil, nullutslippshus)
Christian Klöckner

Anders Hammer Strømman, Institutt for energi- og prosessteknikk / Program for industriell økologi
bærekraft: matproduksjon, energi (bioenergi, vind, solceller, karbonfangst- og lagring) og transport ( elbiler, hybridbiler, brenselceller, biodrivstoff, internasjonal transport), internasjonal handel og miljø
Anders Hammer Strømman

Steffen Wellinger, Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning
arkitektur og bærekraft, arkitektur prosjekteringsmetode, barn og arkitektur
Steffen Wellinger

Harald Gether, Institutt for geologi og bergteknikk
bærekraftig energi, bærekraftig energiomlegging, energieffektivisering, innovasjon
Harald Gether

Marius Støylen Korsnes, Centre for Sustainable Energy Studies (CenSES)
Kina, innovasjon, vindkraft, bærekraft, bærekraftig utvikling, grønn omstillling
Marius Støylen Korsnes

Kjartan Steen-Olsen, Institutt for energi- og prosessteknikk / Program for industriell økologi
klimafotavtrykk, livsløsanalyse, miljøkryssløpsanalyse, utslipp innbakt i internasjonal handel
Kjartan Steen-Olsen

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.