Ekspertlister for journalister

Bærekraft

Annik Magerholm Fet, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
miljøinnovasjon i sektorer, global produksjon, miljø og bedrifters samfunnsansvar, miljødeklarasjoner, klimaspor og water footprint, maritime miljøanalyser, standard miljøstyring, bærekraftig ledelse
Annik Magerholm Fet

Anders Skonhoft, Institutt for samfunnsøkonomi
fiskeriøkonomi, miljøøkonomi, bærekraftig økonomi, økonomisk vekst, kostnads-nytteanalyse
Anders Skonhoft

Helge Brattebø, Institutt for vann- og miljøteknikk
energieffektivisering, bærekraftig energi, livsløpsanalyser
Helge Brattebø

Jarle Mork, Institutt for biologi
bærekraftig forvaltning, fiskebiologi, fiskeribiologi, vandringer, fiskestammer i Atlanteren, populasjonsgenetikk marine fisk, marine tidsserier (havklima, biologi), evolusjon og evolusjonsgenetikk
Jarle Mork

Christian Klöckner, Psykologisk institutt
bærekraftig konsum, energieffektivisering, reduksjon klimautslipp, valg transportmidler, miljøinvesteringer (elbil, nullutslippshus)
Christian Klöckner

Anders Hammer Strømman, Institutt for energi- og prosessteknikk
bærekraft: matproduksjon, energi (bioenergi, vind, solceller, karbonfangst- og lagring) og transport ( elbiler, hybridbiler, brenselceller, biodrivstoff, internasjonal transport), internasjonal handel og miljø
Anders Hammer Strømman

Steffen Wellinger, Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning
arkitektur og bærekraft, arkitektur prosjekteringsmetode, barn og arkitektur
Steffen Wellinger

Harald Gether, Institutt for geologi og bergteknikk
bærekraftig energi, bærekraftig energiomlegging, energieffektivisering, innovasjon
Harald Gether

Marius Støylen Korsnes, Centre for Sustainable Energy Studies (CenSES)
Kina, innovasjon, vindkraft, bærekraft, bærekraftig utvikling, grønn omstillling
Marius Støylen Korsnes

 

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.