Ekspertlister for journalister

Astma, allergi og luftveier

Arnulf Langhammer, Institutt for samfunnsmedisin
astma, beinskjørhet, lungefunksjon, KOLS, HUNT, HUNT 1-3 (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag)
Arnulf Langhammer

Torbjørn Øien, Institutt for samfunnsmedisin
astma hos barn, allergi og forebygging av allergi
Torbjørn Øien

Martinus Løvik, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin
allergi (årsaker, forekomst, miljøpåvirkning), matallergi, miljøforhold og immunforsvar
Martinus Løvik

Hallvard Ramfjord, Institutt for biologi
plantevalg for allergikere, pollen, pollenvarsling
Hallvard Ramfjord

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.