Ekspertlister for journalister

Arktis

Bjørn Munro Jenssen, Institutt for biologi
miljøgifter og isbjørn, andre dyr, fugler og fisk, forurensning, biologiske konsekvenser av klima
Bjørn Munro Jenssen

Arne Moksnes, Institutt for biologi
arktisk økologi, økologi planter og dyr, fugler, rype, parasitter (særlig på gjøk), evolusjon, human evolusjon
Arne Moksnes

Sveinung Løset, Institutt for bygg, anlegg og transport
arktisk offshore, arktisk teknologi, marin teknologi
Sveinung Løset

Martin Ludvigsen, Institutt for marin teknikk
undervannsrobotikk, fotogrammetri, teknikker datamaskinsyn, autonome systemer, navigasjon, arktiske operasjoner, marin arkeologi, sonarer, akustikk, hyperspektral avbildning, dynamisk posisjonering, geologi og biologi, kaldtvannskoraller, marin gruvedrift
Martin Ludvigsen

Kaj Riska, Centre for Ships and Ocean Structures
skip/fartøyer i is, isskader og belastninger på fartøy, ulykker med fartøyer i is, vintersjøfart
Kaj Riska

Hans Jørgen Roven, Institutt for materialteknologi
materialteknologi, metaller, lettmetaller for maritim og arktisk anvendelse, aluminium, hydrogenlagring i metaller, materialtretthet/utmatting, havari- og bruddundersøkelser, mikrostruktur, nanostruktur, resirkulering metaller, valsing, smiing, sveising
Hans Jørgen Roven

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.