Ekspertlister for journalister

Arktis

Bjørn Munro Jenssen
miljøgifter og isbjørn, andre dyr, fugler og fisk, forurensning, biologiske konsekvenser av klima

Arne Moksnes
arktisk økologi, økologi planter og dyr, fugler, rype, parasitter (særlig på gjøk), evolusjon, human evolusjon

Sveinung Løset
arktisk offshore, arktisk teknologi, marin teknologi

Martin Ludvigsen
undervannsrobotikk, fotogrammetri, teknikker datamaskinsyn, autonome systemer, navigasjon, arktiske operasjoner, marin arkeologi, sonarer, akustikk, hyperspektral avbildning, dynamisk posisjonering, geologi og biologi, kaldtvannskoraller, marin gruvedrift

Kaj Riska
skip/fartøyer i is, isskader og belastninger på fartøy, ulykker med fartøyer i is, vintersjøfart

Hans Jørgen Roven
materialteknologi, metaller, lettmetaller for maritim og arktisk anvendelse, aluminium, hydrogenlagring i metaller, materialtretthet/utmatting, havari- og bruddundersøkelser, mikrostruktur, nanostruktur, resirkulering metaller, valsing, smiing, sveising


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra | Steinar Brandslet (permisjon til 12. desember)

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.