Ekspertlister for journalister

Arkitektur

Carl Fredrik Lutken Shetelig
arkitektur, arkitekturnæring, byutvikling: byplanlegging og byforming, bruk av tre som byggemateriale

Anne Grete Hestnes
aktivhus, passivhus, solceller, solvarme, enøk, energieffektivisering

Hans Narve Skotte
arkitektur og samfunn, slum og byutvikling og byplanlegging i globale sør, bistand og bistandsaktører, gjenreisning og gjenreisningsstrategier eller krig og naturkatastrofer -
Balkan, Bosnia, Bosnia-krigen 1992-1995 og gjenreisningen

Gro Rødne
arkitektur og landskap, bolig og boligområder

Margrete Helen Syrstad Andås
Middelalderen: Nidarosdomen, kirker, stavkirker, arkitektur, kunst, kunst i kirkerommet, datering av objekter, religion, liturgi, ritualer, kulturelle praksiser, avbilding av kvinner

Fernanda Acre Pacheco
arkitektur, romlig kvalitetsvurdering, renovering av bolig, verktøy for å vurdere byggytelse, bygningsdeler og helhet, energieffektivitet

Markus Schwai
byforming, byplanlegging, typologier (arkitektoniske former og bygningstyper), arkitektens medvirkning

Steffen Wellinger
arkitektur, prosjekteringsmetode, undervisning, bærekraft, barn og arkitektur

Kine Angelo
farge, fargepersepsjon, farge i arkitektonisk kontekst, farge og byrom, interiør, lys, NCS og fargereferansesystemer


Se også:
Bolig
Bygg, hus, hytter
Energi og energieffektivisering


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.