Ekspertlister for journalister

Arkeologi

Fredrik Skoglund
marinarkeologi, dypvannsarkeologi, skipsvrak

Hein Bjerck
steinalder, hulemalerier, samtidsarkeologi

Anne Haug
huler og hellere (steinalder, bronsealder og jernalder)

Axel Christophersen
arkeologi i historisk tid/middelalder og nyere tid, bydannelse og byutvikling i middelalder og tidlig nytid, Trondheims arkeologi og eldre historie, middelalderens materielle kultur (bolig, bylandskap, handel, håndverk med mer), kulturminner i konfliktområder/internasjonalt kulturminnevern, middelalderens helse- og medisinhistorie


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.