Ekspertlister for journalister

Arbeid og arbeidsliv

Svein Ingar Kaldal
arbeid, arbeidsliv, daglig arbeidsliv i nyere tid, arbeidsmiljø, makt i arbeidslivet, trakassering og autoritære sjefer, kultur knyttet til skog og natur

Steinar Westin
trygd, uførepensjon, helsevesenet, arbeidsledighet og helse, sosiale ulikheter i helse, sosialmedisin, allmennmedisin, fastlegeordning, medisinsk økologi

Sven Svebak
arbeidsmiljø og arbeidsglede (ledelse, sosiale ferdigheter, personlighet), humor og helse, belastningslidelser (forekomst, forebygging og behandling)

Terje Andreas Eikemo
helse og dødelighet, sammenlignende studier av helse i flere land (særlig europeisk helse), sosial status, velferd, bruk av helsetjenester, sosial ulikhet i helse, arbeidsmiljø og livsstil (særlig røyking, fysisk aktivitet, alkohol og kosthold)

Kurt Idar Løkke Elvegård
vold på arbeidsplass, klientvold, håndtering av utfordrende atferd

Marit Christensen
arbeidshelse, positiv psykologi, positive faktorer i arbeidslivet, jobbengasjement, sunne organisasjoner, kartlegging og måling av arbeidsmiljø

Siw Tone Innstrand
arbeidshelse, helsefremming, arbeidsmiljø, psykososialt arbeid

Endre Sjøvold
ledelse, omstilling, team/tverrkulturelle team, virtuelle team, IKT, prosjekt- og høyytelsesteam, gruppeprosesser, sykehus, teamprestasjon under usikkerhet, kriser og militære operasjoner

Eirik Albrechtsen
sikkerhet, arbeidsulykker, industriell sikkerhet, samfunnssikkerhet, risikostyring

Eva Langvik
personlighet, personlighetstesting, trekkteori, testmetoder, psykometri, yrkesseleksjon

Fay Giæver
arbeids- og organisasjonspsykologi, følelser i arbeidslivet, endringsprosesser, tilrettelegging og intervensjoner

Joakim Blix Prestmo
konjunkturer/prognoser for norsk økonomi, arbeidsledighet, næringsinvesteringer, petroleumsvirksomhet, norsk økonomi


Se også:
Arbeidshelse
Endringsprosesser
Ledelse
Organisasjon
Prosjektledelse
Team og tverrfaglig samarbeid


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.