Ekspertlister for journalister

Arbeid og arbeidsliv

Svein Ingar Kaldal, Institutt for historiske studier
arbeid, arbeidsliv, daglig arbeidsliv i nyere tid, arbeidsmiljø, makt i arbeidslivet, trakassering og autoritære sjefer, kultur knyttet til skog og natur
Svein Ingar Kaldal

Steinar Westin, Institutt for samfunnsmedisin
trygd, uførepensjon, helsevesenet, arbeidsledighet og helse, sosiale ulikheter i helse, sosialmedisin, allmennmedisin, fastlegeordning, medisinsk økologi
Steinar Westin

Sven Svebak, Institutt for nevromedisin
arbeidsmiljø og arbeidsglede (ledelse, sosiale ferdigheter, personlighet), humor og helse, belastningslidelser (forekomst, forebygging og behandling)
Sven Svebak

Terje Andreas Eikemo, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
helse og dødelighet, sammenligende studier av helse i flere land (særlig europeisk helse), sosial status, velferd, bruk av helsetjenester, sosial ulikhet i helse, arbeidsmiljø og livsstil (særlig røyking, fysisk aktivitet, alkohol og kosthold)
Terje Andreas Eikemo

Kurt Idar Løkke Elvegård, NTNU Samfunnsforskning
vold på arbeidsplass, klientvold, håndtering av utfordrende atferd
Kurt Idar Løkke Elvegård

Marit Christensen, Psykologisk institutt
arbeidshelse, positiv psykologi, positive faktorer i arbeidslivet, jobbengasjement, sunne organisasjoner, kartlegging og måling av arbeidsmiljø
Marit Christensen

Siw Tone Innstrand, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap
arbeidshelse, helsefremming, arbeidsmiljø, psykososialt arbeid
Siw Tone Innstrand

Endre Sjøvold, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
ledelse, omstilling, team/tverrkulturelle team, virtuelle team, IKT, prosjekt- og høyytelsesteam, gruppeprosesser, sykehus, teamprestasjon under usikkerhet, kriser og militære operasjoner
Endre Sjøvold

Eirik Albrechtsen, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
sikkerhet, arbeidsulykker, industriell sikkerhet, samfunnssikkerhet, risikostyring
Eirik Albrechtsen

Eva Oddrun Langvik, Psykologisk institutt
personlighet, personlighetstesting, trekkteori, testmetoder, psykometri, yrkesseleksjon
Eva Langvik

Fay Giæver, Psykologisk institutt
arbeids- og organisasjonspsykologi, følelser i arbeidslivet, endringsprosesser, tilrettelegging og intervensjoner
Fay Giæver

Joakim Blix Prestmo, Institutt for samfunnsøkonomi
konjunkturer/prognoser for norsk økonomi, arbeidsledighet, næringsinvesteringer, petroleumsvirksomhet, norsk økonomi
Joakim Blix Prestmo

 

Se også:
Endringsprosesser
Ledelse
Organisasjon
Prosjektledelse
Team og tverrfaglig samarbeid

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.