Ekspertlister for journalister

Allmennmedisin

Siri Forsmo, Institutt for samfunnsmedisin
allmennmedisin, osteoporose og brudd, folkehelse, effekt og konsekvenser av screening og helseundersøkelser
Siri Forsmo

Irene Hetlevik, Institutt for samfunnsmedisin
allmennmedisin, hjerte- og karsykdom, kliniske retningslinjer, risiko, humanistisk medisin
Irene Hetlevik

Steinar Westin, Institutt for samfunnsmedisin
allmennmedisin, sosialmedisin, fastlegeordning, medisinsk økologi, trygd, uførepensjon, helsevesenet, arbeidsledighet og helse, sosiale ulikheter i helse
Steinar Westin

Anders Grimsmo, Institutt for samfunnsmedisin
pasientforløp, fastlegeordningen, allmennpraksis, primærhelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, samhandlingsreformen, velferdsteknologi, IKT i helsetjenesten (helseinformatikk, pasientjournal, kommunikasjon)
Anders Grimsmo

Steinar Krokstad, Institutt for samfunnsmedisin
folkehelse, samfunnsmedisin, trygdemedisin, sosialmedisin, HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag)
Steinar Krokstad

 

---------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve 
NTNUs pressekontakter.