Ekspertlister for journalister

Allmennmedisin

Siri Forsmo, Institutt for samfunnsmedisin
allmennmedisin, osteoporose og brudd, folkehelse, effekt og konsekvenser av screening og helseundersøkelser
Siri Forsmo

Irene Hetlevik, Institutt for samfunnsmedisin
allmennmedisin, hjerte- og karsykdom, kliniske retningslinjer, risiko, humanistisk medisin
Irene Hetlevik

Hilde Grimstad, Institutt for samfunnsmedisin
allmennmedisin, lege-pasientkommunikasjon, kvinnehelse, medisinutdanningen
Hilde Grimstad

Steinar Westin, Institutt for samfunnsmedisin
allmennmedisin, sosialmedisin, fastlegeordning, medisinsk økologi, trygd, uførepensjon, helsevesenet, arbeidsledighet og helse, sosiale ulikheter i helse
Steinar Westin

Anders Grimsmo, Institutt for samfunnsmedisin
pasientforløp, fastlegeordningen, allmennpraksis, primærhelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, samhandlingsreformen, velferdsteknologi, IKT i helsetjenesten (helseinformatikk, pasientjournal, kommunikasjon)
Anders Grimsmo

Steinar Krokstad, Institutt for samfunnsmedisin
folkehelse, samfunnsmedisin, trygdemedisin, sosialmedisin, HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag)
Steinar Krokstad

Terje Andreas Eikemo, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
helse og dødelighet, sammenligende studier av helse i flere land (særlig europeisk helse), sosial status, velferd, bruk av helsetjenester, sosial ulikhet i helse, arbeidsmiljø og livsstil (særlig røyking, fysisk aktivitet, alkohol og kosthold)
Terje Andreas Eikemo

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.