Doktorpromosjon

 

Neste doktorpromosjoner med æresdoktorer

  • 20. mars 2015 kl. 12:00 i aulaen, Hovedbygningen på Gløshaugen
  • 13. november 2015 i aulaen, Hovedbygningen på Gløshaugen

 

– Det er intet annet norsk universitet som lager så fjonge årsfester som de kan i Trondheim: vidunderlig musikk, staselige prosesjoner med kappe og hatt, taler og fest!

Guri Hjeltnes, festtaler i 2006

 

Fra doktorpromosjon 14. november 2014

Doktorpromosjon gruppebilde med rektor, prorektorer og dekaner

 

Doktorpromosjon 14.11.14, Aulaen.

 

Alle bilder tatt ved doktorpromosjonen kan benyttes vederlagsfritt til personlig bruk. Ved eventuell bruk i papir og nett, vennligst krediter med: Foto: Thor Nielsen/NTNU Komm

Spørsmål om doktorpromosjon?

Kontakt
Gunnar Kåre Hansen, Kommunikasjonsavdelingen
gunnar.k.hansen@ntnu.no
tlf 73 59 53 14
mobil 915 66 365