Program doktorpromosjonen 28. mars kl. 12.00 i Aulaen

Akademisk prosesjon/Academic procession

Musikk/Music: Trondhjems Studentersangforening.

«Gaudeamus Igitur» Trad. Arr. Gavin David Lee (ved innmarsj prosesjon)

"Naar fjordene blaaner" Tekst/text: John Paulsen, musikk/music: Alfred Paulsen

"Gryning ved havet" Tekst/text: Sten Stelander, musikk/music: Hugo Alfvén

"Tale for dagen/Welcoming speech

Rektor/rector Gunnar Bovim

Festmusikk/Awards ceremony music

Trompetist/trumpeter Sturla Hauge Nilsen, Rhodes Kjetil Mulelid

Promovering av æresdoktor/Award of honorary doctor

Musikalsk innslag/Musical interlude

Trompetist/Trumpeter Sturla Hauge Nilsen, rhodes Kjetil Mulelid

Promovering av doctores/ Award of doctoral degrees

Prorektor/Prorector Kari Melby

Akademisk prosesjon/Academic procession

Musikk/Music: Trondhjems Studentersangforening.

"Studentsång". Tekst/Text Herman Sätherberg. Komp./Comp. Prins Gustaf.

Sagt om doktorpromosjon

"Det er intet annet norsk universitet som lager så fjonge årsfester som de kan i Trondheim: vidunderlig musikk, staselige prosesjoner med kappe og hatt, taler og fest." Guri Hjeltnes, festtaler i 2006

Spørsmål om doktorpromosjonen?

Kontakt Gunnar Kåre Hansen. Tlf 73 59 53 13
mobil 915 66 365