Doktorpromosjon

 

– Det er intet annet norsk universitet som lager så fjonge årsfester som de kan i Trondheim: vidunderlig musikk, staselige prosesjoner med kappe og hatt, taler og fest.

Guri Hjeltnes, festtaler i 2006

 

Fra doktorpromosjon 14. november 2014

Doktorpromosjon gruppebilde med rektor, prorektorer og dekaner

 

Doktorpromosjon 14.11.14, Aulaen.

 

 

Neste doktorpromosjon er 20. mars 2015

 

Spørsmål om doktorpromosjon?

Kontakt Gunnar Kåre Hansen
Tlf 73 59 53 13 | mobil 915 66 365