Doktorpromosjon ved NTNU

Neste doktorpromosjon

Aulaen, Hovedbygningen på Gløshaugen
14. november 2014, klokken 12:00–13:30

Doktorpromosjon i Aulaen 28. mars 2014

Doktorpromosjon, Aulaen 28. mars 2014. Foto: Mentz Indergaard/NTNU Komm
Flere bilder fra doktorpromosjonen 28. mars 2014

Sagt om doktorpromosjon

"Det er intet annet norsk universitet som lager så fjonge årsfester som de kan i Trondheim: vidunderlig musikk, staselige prosesjoner med kappe og hatt, taler og fest." Guri Hjeltnes, festtaler i 2006

Spørsmål om doktorpromosjonen?

Kontakt Gunnar Kåre Hansen
Tlf 73 59 53 13 | mobil 915 66 365