Forskning A–Å

Forskning fra A til Å ved NTNU.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Æ Ø Å

May-Britt Moser

A

topp

3D-print

Adaptive Learning spaces and Innovative Classroom responsive systems – ALICE

Additive Manufacturing laboratory – ADDlab

Advanced Process Regulation – PROST

Akustikkforskning, senter

Akustikkhallen

Aldring og bestandighet (livssyklusvurderinger – LCA)

Aldring og eldreomsorg

AMOS – Senter for autonome marine operasjoner og systemer (SFF)

Antennelab

Anvendt etikk, program

Anvendt kunstig intelligens

Apps in Maths

Akvakultur – ACE, laboratorium

Arkitektur og billedkunst, fakultet

Arkitektur og design, forskningsområde

AUR-Lab – Applied Underwater Robotics laboratory

B

topp

Bergmekanisk laboratorium

BIGCCS International CCS Research Centre (FME)

Billedbehandling og matematikk

Billedkunst, institutt (Kunstakademiet i Trondheim)

Bioenergy Innovation Centre – CenBio

Bioinformatics core facility – BioCore

Bioinformatikk

Biologi, institutt

Biologiske fag, avdeling

Biomedical Optics, laboratorium

Bioteknologi, institutt

Bioteknologi, muliggjørende teknologi

Birkeland Centre for Space Science

Byforming og planlegging, institutt

Bygg, anlegg og transport, institutt

Byggekunst, form og farge, institutt

Byggekunst, historie og teknologi, institutt

Byggekunst, prosjektering og forvaltning, institutt

Bærekraft, tematisk satsingsområde

C

topp

CAS – Senter for grunnforskning

CASA – Center for Advanced Structural Analysis (SFI)

CBC – Center for Biomedical Computing (SFF)

CBD – Centre for Bioversity Dynamics – (SFF)

CeBES – Centre for Bioversity and Ecosystem Services

CEDREN – Centre for Environmental Design of Renewable Energy (FME)

Cellular & Molecular Imaging Core Facility – CMIC

CEMIR – Senter for molekylær inflammasjonsforskning (SFF)

CenBio – Bioenergy Innovation Centre (FME)

CenSES – Centre for Sustainable Energy Studies (FME)

Center for Advanced Structural Analysis – CASA (SFI)

Center for Biomedical Computing – CBC (SFF)

Center for Cyber and Information Security – CCIS

Center for Integrated Operations in the Petroleum Industry – IO Center

Center for Scalable Data Access in the Oil and Gas Domain – SIRIUS (SFI)

Centre for Bioversity and Ecosystem Services – CeBES

Centre for Bioversity Dynamics – CBD (SFF)

Centre for Environmental Design of Renewable Enegy – CEDREN (FME)

Centre for Innovative Ultrasound Solutions – CIUS (SFI)

Centre for integrated remote sensing and forecasting for arctic operations – CIRFA (SFI)

Centre for Molecular Imaging – MINT

Centre for Neural Computation (SFF)

Centre for Research-based Innovations in Controlled-environment Aquaculture – Ctrl AQUA (SFI)

Centre for Sustainable Energy Studies – CenSES (FME)

Centre for the study of Equality, Social Organization, and Performance – ESOP (SFF)

CERG – K.G. Jebsen Senter for hjertetrening

CeSOS – Senter for skip- og havkonstruksjoner

Circuit Characterization Lab

Circulating Water Tunnel – CWT

CIRFA – Centre for integrated remote sensing and forecasting for arctic operations (SFI)

CIRiS – Senter for tverrfaglig forskning i rommet

CIUS – Centre for Innovative Ultrasound Solutions (SFI)

Comparative Medicine Core facility

Concept, Forskningsprogrammet

CtrlAQUA – Centre for Research-based Innovations in Controlled-environment Aquaculture (SFI)

Cyborg, NTNU

D

topp

Dagslyslab

Datateknikk og informasjonsvitenskap, institutt

Det humanistiske fakultet

Det medisinske fakultet

Dewatering and Food Engineering Laboratory

Digilab

Disputas

Doktorgradsutdanning

E

topp

Ekspertlister for journalister

Elektrisk energi og energisystemer, senter

Elektronikk og telekommunikasjon, institutt

Elektronmikroskoplaboratoriet

Elkraftteknikk, institutt

Energi, tematisk satsingsområde

Energi og innemiljø, laboratorium

Energi og miljø, forskningsområde

Energi- og prosessteknikk, institutt

Energi- og sensorsystemer – ENERSENSE

Energiprosesser, senter

Environmental Gas Management Research Infrastructure – ENGAS

ERC-prosjekter (ERC = det europeiske forskningsrådet)

Centre for the study of Equality, Social Organization, and Performance – ESOP (SFF)

Etikkportalen

Exposed Aquaculture Operations (SFI)

F

topp

Fakulteter

FaSMEd

F/F Gunnerus

Filosofi og religionsvitenskap, institutt

Forsker grand prix

Forskerutdanning

Forskningsdagene

Forskningsområder NTNU

Forskningsprogrammet Concept

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

Fremtidens Operasjonsrom – FOR

FTIR-spektroskopi

Fuktlaboratoriet

Fysikk, institutt

Fysisk aktivitet og bevegelse

G

topp

Gassteknisk senter

Gemini – nytt om forskning og innovasjon fra NTNU og SINTEF

Geminisentre

Genomics Core Facility – GCF

Geografisk institutt

Geologi og bergteknikk, institutt

Geoteknisk laboratorium

Gunnerus, F/F

H

topp

Handelshøyskolen i Trondheim

Hav, tematisk satsingsområde

Havbassenget

Helse i kontekst

Helse- og sosialvitenskap, fakultet

Helse, omsorg og sykepleie, avdeling

Helse, tematisk satsingsområde

Helsefag, avdeling

Helsetjenesteforskning, senter

Heterodyne Interferometry Lab

Historiske studier, institutt

Horisont 2020-prosjekter

Hot-Box

Humaniora, forskningsområde

Humanistisk, fakultet

HUNT - Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Hydrauliske laboratorier (vassdrags- og havnelaboratorier)

Hydrologiske feltstasjoner

Høyspenningslaboratorium

I

topp

iCSI – Industrial Catalysis Science and Innovation (SFI)

IKT-basert samhandling for læring – ISAL

Inductively Coupled Plasma-High Resolution-Mass Spectrometer – ICP-HR-MS

Industrial Catalysis Science and Innovation – iCSI (SFI)

Industriell økologi, Program for (IndEcol)

Ingeniørvitenskap, forskningsområde

IKT – informasjons- og kommunikasjonsteknologi, forskningsområde

IKT, muliggjørende teknologi

Industriell økonomi og teknologiledelse, institutt

Informasjonssikkerhet

Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, fakultet

Informatikk og medieteknikk, avdeling

Ingeniør- og realfag, avdeling

Ingeniørgeologisk laboratorium

Ingeniørvitenskap, forskningsområde

Ingeniørvitenskap og teknologi, fakultet

Innovasjonssenter Gløshaugen

Institutter

Internasjonal business, avdeling

J

topp

Japan-programmet

K

topp

Kapselgruppen

Kavitasjonslab

Kavli Institute for Systems Neuroscience

K.G. Jebsen Senter for hjertetrening (CERG)

K.G. Jebsen Senter for myelomforskning

KIFEE – Kyoto International Forum for Environment and Energy

KinCat – Catalysis Group

Kjemi, institutt

Kjemisk-/mineralogisk laboratorium

Kjemisk prosessteknologi, institutt

Kjøresimulator

Klima2050 – Risk reduction through climate adaption of buildings and infrastructure (SFI)

Klinisk sykehjemsarbeid

Klinisk sykepleie

Komplekse materialer

Konstruksjonsteknikk, institutt

Korrosjonslaboratoriet

Kreftforskning og molekylærmedisin, institutt

Kuldeteknisk laboratorium

Kunst og musikk, forskningsområde

Kunst- og medievitenskap, institutt

Kunstakademiet i Trondheim

Kyoto International Forum for Environment and Energy – KIFEE

L

topp

Laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, institutt

Laboratorier ved NTNU

Ledige stillinger

Literacy (tekstkompetanse) og faglighet i skole og arbeidsliv

Litteratur, Språk og, institutt

Livsvitenskap og bioteknologi, forskningsområde

Lærer- og tolkeutdanning, fakultet

Lærerutdanning – PLU

M

topp

Marin konstruksjon, laboratorium

Marin konstruksjonsteknikk, senter

Marin teknikk, institutt

Marin teknologi og vitenskap, forskningsområde

Marine Cybernetics Lab – MCLab

Marine HIL simulation laboratory – HIL-lab

Marine Juvenile and Plankton Technology, senter

Marine Operations – MOVE (SFI)

Maritim kommunikasjon, senter

Maritim logistikk, senter

Maritim teknologi og operasjoner, avdeling

Maskinlaboratoriet

Massespektrometri, laboratorium

Matematiske fag, institutt

Materialer og energi, senter

Materialteknologi, institutt

Materialteknologi og -vitenskap, forskningsområde

Mathematics and Science for Life – MaSciL

MBE – Molecular Beam Epitaxy

Medical Imaging Laboratory – MI Lab

Medieteknologilaboratoriet – MTL

Medisin, fakultet

Medisin og helse, forskningsområde

Medisinsk SimulatorSenter

Metal Production (SFI)

Metamorfose - Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning

Mikroskoperingslaboratoriet

Molecular Beam Epitaxy – MBE

MR Core Facility

Muliggjørende teknologier

Multiphase Flow Laboratory

Musikk, institutt

Målelaboratorium

N

topp

Nano@NTNU

NanoLab

Nanomechanical Lab

Nasjonallaboratoriene for datering

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming – NAKU

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

National Smart Grid Laboratory

Naturvitenskap og teknologi, fakultet

Network Analyzer Laboratorium – ANA-Lab

Nevromedisin, institutt

Nevrovitenskapelig utviklingslaboratorium

NeXt Move

Nuclear Magnetic Reconance Laboratory – NMR

Normprosjektet

Norsk forskningslaboratorium for universell utforming

Norsk senter for barneforskning – NOSEB

Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory – Colourlab

Norwegian Information Security Lab – NISlab

Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology

Notur – Tungregnesenteret

NOWITECH Research Centre for Offshore Wind Technology

NTNU Cyborg

NTNU NanoLab

NTNU Nanomechanical Lab

NTNU Samfunnsforskning AS

NTNU Senter for fiskeri og havbruk – SeaLab

NTNU Technology Transfer as

NTNU Toppforskning

Nyskaping og næringsliv

O

topp

Ocean Space Centre

Offshore Mechatronics (SFI)

Omvendt undervisning i kroppsøving

Onsager Fellowships, The

Onsager, professorat og medalje

Oppredningslaboratoriet

Optimal utnyttelse av havets ressurser – OPTIMAT

P

topp

Pedagogikk og livslang læring, institutt

Pedagogikk, skole og utdanning, forskningsområde

Persontilpasset diagnostikk og behandling av metastatisk kreft

Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk, institutt

Ph.d.-utdanning

Polymerer og kompositter, laboratorium

Produksjon- og kvalitetsteknikk, institutt

Produksjonslaboratorium (Knowledge Discovery Laboratory)

Produktdesign, institutt

Produktutvikling og materialer, institutt

Program for lærerutdanning

Promoting Inquiry in Mathematics and Science Education Across Europe – Primas

Prosjekt Norge

PROST - Advanced Process Regulation

Proteomics and Metabolomics Core Facility – PROMEC

Prototypelab

Psykologisk institutt

PV-Solar Cell Materials

R

topp

Rammeverk for IKT-basert samhandling

Realfag, forskningsområde

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

Research Centre on Zero Emission Buildings, The – ZEB (FME)

Research School of Computer and Information Security – COINS

Risiko- og sårbarhetsstudier – ROSS

Robotlaboratoriet

ROBOTNOR

Romlab

Røntgendiffraksjon

Røntgenspredning

S

topp

SAMCoT – Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology (SFI)

Samfunnsmedisin, institutt

Samfunnsøkonomi, institutt

Samfunnsvitenskap, økonomi og ledelse, forskningsområde

Samfunnsvitenskap og teknologiledelse, fakultet

SeaLab – NTNU Senter for fiskeri og havbruk

Senter for autonome marine operasjoner og systemer – AMOS (SFF)

Senter for Digitalt Liv Norge – DLN

Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning – Metamorfose

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Senter for fremragende forskning (SFF)

Senter for grunnforskning – CAS

Senter for helsefremmende forskning

Senter for kjønnsforskning

Senter for Molekylær Inflammasjonsforskning – CEMIR (SFF)

Senter for omsorgsforskning

Senter for skip- og havkonstruksjoner – CeSOS

Senter for teknologi og samfunn

Senter for tverrfaglig forskning i rommet – CIRiS

Senter for økonomi, innovasjon og styring

Senter for økonomisk forskning – SØF

Simulering i helsefag

SINTEF

SIRIUS – Center for Scalable Data Access in the Oil and Gas Domain (SFI)

Sirkulasjon og bildediagnostikk, institutt

Skolelaboratoriet

Slepetanker

Sliplaboratoriet

Smart Grid Laboratory, National

Smart Maritime (SFI)

Software Engineering, senter

Solcelleveggen

Sosialantropologisk institutt

Sosialt arbeid og helsevitenskap, institutt

Sosiologi og statsvitenskap, institutt

Språk og litteratur, institutt

Språkbruk og språkutvikling i matematikk – LaUDiM

Språktilegnelse og språkprosessering, laboratorium

Sputter Thin Film Lab

Statsvitenskap, Sosiologi og, institutt

Stjerneprogrammet

Studio Apertura

SUBPRO – Subsea production and processing (SFI)

Subsea production and processing – SUBPRO (SFI)

Surface Characterisation by Emission and Scattering Spectroscopies, senter

Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology – SAMCoT (SFI)

Sustainable Innovations for Automated Manufacturing of Multi-Material Products (SFI)

T

topp

Taklaboratoriet

Technology Transfer Office as

Teknisk kybernetikk, institutt

Teknologi, fakultet

Teknologi, økonomi og ledelse, avdeling

Telematikk, institutt

Tematiske satsingsområder

Termal energi

Thermal Two-Phase Flow Laboratory

Toppforskning

Transmission Electron Microscopy – TEM

Tribologilaboratoriet

Trondheim Bioencapsulation Group

Trådløse Trondheim

Tungregnesenteret – Notur

Tverrfaglig entreprenørskapskompetanse – TEKOM

Tverrfaglige kulturstudier, institutt

U

topp

UAV-Lab – Unmanned Aerial Vehicles Laboratory

Ugelstadlaboratoriet

Ultralyd

Undergrunnsteknologi, senter

Universitetsbiblioteket

V

topp

Vann- og miljøteknikk, institutt

Vannanalyselaboratoriet

Vannkraftlaboratoriet

Vannrenselaboratoriene

Veg og transport, senter

Velferdsteknologi

Vindtunnel

Virtuell Reality Lab

Visualiseringslaboratorium

Vitenskapsmuseet

Z

topp

Zero Emission Buildings – ZEB (FME)

Mon, 28 Nov 2016 10:52:21 +0100