NTNU I TRONDHEIM – FAKULTET FOR HELSE- OG SOSIALVITENSKAP

Fagområde Aldring og eldreomsorg

 

Helse og velferd for eldre er eit fagområde som fakultetet definerer til å gjelde ulike aspekt ved aldring og aldringsprosessen, det vil kunne omfatte alt frå helsefremjande og førebyggande arbeid til omsorgstenester for pleietrengande eldre.

Forskingsprosjekta kan vere på individ-, gruppe- eller systemnivå og inkludere alt frå friske eldre og eldre med byrjande funksjonssvikt til eldre med meir omfattande behov for hjelp.

Kontaktperson: Bjørg Østnor

Tidligere prosjekter Aldring og eldreomsorg

 • Etablering av faste tverrprofesjonelle opplegg for HiST-studentenes praksisstudier.
  Prosjektmedarbeider: Ragna Binde.
 • Fallskjermprosjektet : en studie med målsetting om å utvikle kommunefysioterapeuters kunnskap i handling innen fallforebyggende arbeid med eldre.
  Prosjektansvarlig: Randi Granbo.
  Les mer om prosjektet i Forskdok
 • Mestring av ektefelles omsorg av hjemmeboende personer med demens.
  Prosjektansvarlig: Per Ivar Hagen.
  Les mer om prosjektet i Forskdok
 • Overgrep og krenkelser i sykehjem
  Prosjektmedarbeider: Wenche Malmedal
  Les mer om prosjektet i Forskdok
 • Utdanningsprosjekt i Serbia: Tverrfaglig videreutdanning i aldring og eldreomsorg 
  Prosjektmedarbeider: Wenche Malmedal 
  Les mer om prosjektet i Forskdok.
 • Utforming og drift av boformer for svake eldre 
  Prosjektmedarbeider: Bjørg Østnor 
  Les mer om prosjektet i Forskdok.
Sat, 05 Dec 2015 20:00:04 +0100