Masteroppgaver 2005

 

 

  • The evaluation of Hydraulic transmission for power generation for tidal turbines. (Haarberg, Per Olav)
  • Undersøkelse av et lav-NOx brenner konsept. (Moen, Eirik)
  • Boblekoking av flerkomponente blandinger. (Natås, Ivar Magnus)
  • Analyse av sentrale faktorer ved planlegging og bygging av nytt fjernvarmeanlegg. (Sveen, Vegard) FORTROLIG.
  • Optima drift av gass prosesseringsanlegg. (Vadseth, Marit) FORTROLIG