Institutt for energi- og prosessteknikk

Forskning

Multiphase Flow Laboratory, photo: SINTEF

Kompetanseområdene

Energi og prosessteknikk jobber med kraftproduksjon og omforming, overføring / distribusjon og sluttbruk av energi onshore og offshore/subsea. Dette innebærer alt fra innemiljø og energibruk i bygninger til oljehydraulikk, gassteknologi, forbrenning, bioenergi, kuldeteknikk samt termisk prosessering av næringsmidler.

Et utvalg forskningsprosjekt

ENCAP : CO2-fangst med en europeisk dimensjon.

DYNAMIS : Co2 håndtering og lønnsomhet i verdikjeden

BIGCO2 : CO2 "vaskes" ut av kraftverkets eksos.

Aktuelle tema for forskningsaktiviteten ved Instituttet for energi- og prosessteknikk er:

Aktuelle forskningstema

Se også

Senter for fornybar energi

Senteret forsker innenfor blant annet bølgeenergi, småskala vannkraft, vindenergi, solenergi, biomasse, avfallsenergi, hydrogen, saltenergi og varmepumper. Senter for fornybar energi eies av NTNU, SINTEF, IFE og UiO. Nettstedet: http://www.sffe.no/

Gassteknisk Senter

Gassteknisk Senter forener de kombinerte satsninger til NTNU og SINTEF når det gjelder naturgass forskning og utdanning i Norge. Nettstedet: http://www.ntnu.no/gass/

IVT-Fakultetets beste faggrupper

Last ned fakultetets forskningsbrosjyre (pdf)