Institutt for energi- og prosessteknikk

Forskning

Illustrasjoner forskning

Kompetanseområdene

Energi- og prosessteknikk jobber med kraftproduksjon og omforming, overføring / distribusjon og sluttbruk av energi onshore og offshore/subsea. Dette innebærer alt fra innemiljø og energibruk i bygninger til oljehydraulikk, gassteknologi, forbrenning, bioenergi, kuldeteknikk samt termisk prosessering av næringsmidler.

Aktuelle forskningstema

Aktuelle tema for forskningsaktiviteten ved Instituttet for energi- og prosessteknikk er:

Se også

Gassteknisk Senter

Gassteknisk Senter forener de kombinerte satsninger til NTNU og SINTEF når det gjelder naturgass forskning og utdanning i Norge. Nettstedet: http://www.ntnu.no/gass/

IVT-Fakultetets beste faggrupper

Last ned fakultetets forskningsbrosjyre (pdf)